Bijeenkomst over vluchtelingen in Barneveld trekt 125 bezoekers

Jan Bouw (r.) ging donderdagavond tijdens een bijeenkomst in Barneveld in gesprek met twee christelijke vluchtelingen uit Damascus. beeld Georg Lindhoud
2

Een interkerkelijke bijeenkomst over vluchtelingen in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld heeft donderdagavond zo’n 125 bezoekers getrokken.

„De opkomst was boven verwachting”, aldus Jan Bouw, die de avond samen met twee andere leden van de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld organiseerde. „We kijken terug op een mooi verlopen avond.”

2018-09-12-KRK2-hoeksteengoed-2-FC_webBarnevelders beleggen avond over vluchtelingen

De bijeenkomst was bedoeld om leden van de verschillende reformatorische kerken in Barneveld bekend te maken met het vluchtelingenwerk. Bouw ging in gesprek met een vluchteling en ook de christelijke organisatie GastenContact uit Ede was aanwezig. „We hebben positieve reacties gekregen. Ik heb gezien dat er mensen uit verschillende kerken aanwezig waren”, aldus Bouw.

De eerste aanmeldingen voor vrijwilligerswerk onder vluchtelingen zijn volgens de organisator al binnen. „Een collega heeft een hele stapel ingevulde formulieren meegenomen. We gaan nu inventariseren welke taken er opgepakt kunnen worden.”