„Bijbelverhalen op club voor kinderen uit azc uitbeelden”

Op een kinderclub in Utrecht vertelt Judith van der Veer over Petrus die aan de Heere Jezus vraagt hoe vaak je een ander moet vergeven.  beeld Erik Kottier
2

Ze komen onder meer uit Syrië, Eritrea en Sudan. Op een kinderclub in Utrecht luisteren jeugdige azc-bewoners naar Bijbelverhalen. „Ik ervaar dat kinderen hun vertrouwen op God gaan stellen.”

Een paar mensen zijn aan het voetballen. Een van de spelers tackelt een andere. De scheidsrechter blaast op de fluit en deelt een rode kaart uit. Met het spelen van deze situatie zetten de leiders van een kinderclub in de Mattheüskerk in Utrecht deze woensdagmiddag acht asielzoekerskinderen aan het denken. „Hoe reageer je als iemand lelijk tegen je doet? En als je iets verkeerd hebt gedaan, hoe maak je het dan goed?” vraagt Judith van der Veer.

De korte sketch vormt de introductie op het Bijbelverhaal dat ”juf Judith” deze middag vertelt. Het gaat over Petrus die aan de Heere Jezus vraagt hoe vaak je een ander moet vergeven. „Petrus is boos. Misschien heeft iemand wel iets van hem kapotgemaakt, z’n visnet of zo. Maar Petrus weet dat hij niet boos mag blijven.”

Aan het eind van de vertelling past Van der Veer de boodschap toe op de kinderen, die met toestemming van hun ouders de club bezoeken. „Als God jouw lelijke dingen wegdoet, wil jij het ook goedmaken met andere kinderen. Niet één keer, niet zeven keer, maar altijd.”

„Een mooi verhaal”, reageert een Afrikaanse jongen in de kring. Even later zingt hij enthousiast enkele liedjes mee, zoals: „Zit je in het donker, Jezus zal er zijn. Is je hart vol zonden? Jezus maakt je rein.”

Zendingsdag

De kinderclub is een initiatief van de christelijke gereformeerde kerk te Utrecht-West. Aan de clubmiddagen –elke twee weken voor twee leeftijdsgroepen– werken vrijwilligers uit diverse kerken mee. Frieda Keijzer uit Montfoort is er al zeven jaar bij betrokken. Ze vertelt dat ze zich tot dit werk „geroepen” voelt. „Op een zendingsdag werd ik naar een stand van Stichting Gave getrokken. Ik ben toen bezoekvrijwilliger geworden in het azc in Utrecht en ging helpen bij de kinderclub. Het is mijn verlangen aan deze kinderen duidelijk te maken Wie de Heere Jezus is.”

In het begin vertelde Keijzer verhalen uit de kinderbijbel van H. van Dam en liet ze er één of twee platen bij zien. „Ik kwam er al snel achter dat sommige kinderen nog nauwelijks Nederlands begrijpen. Het werd onder het vertellen steeds onrustiger.”

De vrijwilliger ging op zoek naar extra platen en voorwerpen om de Bijbelverhalen te illustreren. „Ooit verkleedde ik me als herder en zocht ik een kind op dat zich moest verstoppen, om zo het verhaal van de goede Herder uit te beelden. Ik was vaak een hele week bezig met de voorbereiding en moest alles zelf bedenken.”

Keijzer is dan ook blij met de nieuwe methode ”Wereldnieuws” die Gave en Evangelie & Moslims zaterdag presenteren (zie kader). Zelf maakt ze er nu al gebruik van, in het kader van een pilot. „Deze methode reikt niet alleen Bijbelverhalen aan, maar ook bijpassende liedjes, werkjes en Bijbelteksten die de kinderen kunnen leren. Er staan allerlei suggesties in om de boodschap te visualiseren, zodat die ook duidelijk wordt voor kinderen die nog niet goed Nederlands kunnen.”

Over de selectie van de Bijbelverhalen is goed nagedacht, zegt Keijzer. „De geschiedenis van David en Goliath is bij Nederlandse kinderen bijvoorbeeld populair. Maar je kunt die beter niet vertellen aan kinderen die net uit een oorlogsgebied komen en getraumatiseerd zijn. De thema’s zijn gericht op de kern van de Bijbelse boodschap: wat moeten kinderen weten en hoe vertellen we dat zo duidelijk mogelijk?”

Deze middag plakken de kinderen na onder meer de Bijbelvertelling en het zingen een waslijn met schone was op een papier. Daarboven staat ”Jezus wast mijn zonden weg!” „Dat ga ik thuis ophangen”, zegt de Sudanese Sowsen (9), die samen met haar broertje Dadi (7) al enkele jaren de club bezoekt. Enthousiast vertellen de twee dat ze sinds kort een verblijfsvergunning hebben en nu wachten op een huis. Keijzer geniet als ze de asielzoekerskinderen, sommigen uit moslimgezinnen, aan het werk ziet. „Ik ervaar dat kinderen bij het geloof betrokken raken en hun vertrouwen op God gaan stellen. De Heere zegent het werk.”

Nieuwe methode voor kinderwerk met migranten

”Wereldnieuws” is een nieuwe methode, ontwikkeld door de stichtingen Gave en Evangelie & Moslims, om de Bijbelse boodschap mee te geven aan migranten- en vluchtelingenkinderen. Zaterdag heeft in Utrecht de officiële presentatie plaats tijdens een trainingsdag voor kinderwerkers. De methode bevat twaalf thema’s met elk vier Bijbelverhalen, waarbij de kinderen per thema een bijpassende Bijbeltekst kunnen aanleren. Thema’s zijn onder meer ”God maakt het goed”, met aandacht voor de schepping en de zondeval, en ”God stuurt de Redder”. Bij ”God vergeeft” komen Jozef en Jona aan bod, evenals de gelijkenis van de verloren zoon en van de onbarmhartige knecht.

”Wereldnieuws” is recent op een aantal plaatsen uitgeprobeerd, waaronder Utrecht. Frieda Keijzer, betrokken bij een kinderclub in die stad, verzorgt zaterdag op de trainingsdag een workshop over ”Levendig en geloofwaardig Bijbelverhalen vertellen”.