Bijbeltekst leren, zingen en proefjes doen op kinderclub in Almere

In Almere heeft deze week op diverse locaties voor de 25e keer de Vakantie Bijbel Club plaats.  beeld RD, Anton Dommerholt
2

Op 9-jarige leeftijd bezocht Shary Jones, opgegroeid in een niet-christelijk gezin, de eerste vakantiebijbelclub (vbc) in Almere. Nu brengt ze haar oudste dochter naar de 25e editie van de clubweek. Thema dit jaar is ”Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”.

Jones (33) loopt deze maandagmiddag met haar beide dochters (2 en 5 jaar) het missiecentrum van christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere Buiten binnen. Ze kan zich nog goed herinneren dat ze zelf voor het eerst de Bijbelclub bezocht in de zomervakantie van 1994. „Ik was met een vriendinnetje aan het spelen toen iemand van de organisatie ons uitnodigde. Ook de jaren daarna ging ik erheen.”

Wat Jones vooral bijbleef, is het geduld en de liefde van de medewerkers. „Ik voelde dat ze oprecht in mij als kind waren geïnteresseerd. Ik was er veilig en welkom. Later ging ik ook op zaterdagen naar club.”

Jones’ moeder hielp mee met limonade inschenken. „Samen zijn we de diensten op zondag gaan bezoeken. Mijn moeder is tot geloof gekomen en na een paar jaar gedoopt. Ik heb me als twintiger laten dopen en ook mijn kinderen zijn hier gedoopt. Nu gaat mijn oudste dochter, Jade, hier met plezier naar de club.”

Video

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Om half twee zitten er bijna tachtig kinderen in de kerkzaal. Er klinkt een vrolijk lied, begeleid door keyboard en gitaar: „Welkom, welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen.”

Teamlid Jorianne Meulmeester bidt voor de middag, nadat ze heeft uitgelegd wat bidden is. Even later speelt ze een spelletje ”Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” met de zaal en introduceert ze professor Toktok die deze week een rol speelt in het programma. Ook leren de kinderen het refrein van het themalied dat dagelijks zal klinken: „Ik zie, ik zie wat jij niet ziet met mijn ogen van geloof. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, wat God mij heeft beloofd.”

Strijd en zegen

Bert Noteboom, een van de voorgangers van De Wegwijzer, geniet van het enthousiasme van de kinderen. Hij vertelt hoe André en Jorina Meulmeester 25 jaar geleden met de vbc begonnen. „Ze dachten dat er een handjevol kinderen zou komen, maar de eerste ochtend stonden er tientallen op de stoep die het Evangelie niet kenden.”

De jaren die volgden werden gekenmerkt door „veel strijd, maar ook veel zegen”, zegt Noteboom. In 1995 breidde de club uit naar een tweede locatie. Nu zijn er verspreid over diverse stadsdelen van Almere negen clubs, waarvan vijf voor kinderen tot 12 jaar en vier voor tieners.

De organisatie telt 120 medewerkers. De meeste vrijwilligers komen van buiten Almere en verblijven een week in gastgezinnen. Zaterdag hadden ze een vormings- en toerustingsdag, waarna ze op zondagochtend de dienst bijwoonden waarin evangelist André Meulmeester voorging.

Vakantie Bijbel Club in het missiecentrum van christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere. beeld RD, Anton Dommerholt

In zowel de kinder- als tienerclubs wordt het Evangelie deze week belicht vanuit de geloofsgetuigen in Hebreeën 11, zegt Noteboom. Hij bezoekt dagelijks enkele locaties om de medewerkers te „bemoedigen.” Deze maandag rijdt hij na een bezoek aan het missiecentrum naar de club in basisschool De Regenboog in Almere Haven, waar hij wijkpastor is. Als hij er aankomt, hebben ruim dertig kinderen net een Bijbelverhaal over Henoch gehoord. „We zijn begonnen bij Adam en Eva en de zondeval. Daarna hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat je een mooie weg mag gaan als je wandelt met God”, legt teamlid Saskia Kouters uit.

Ze ervoer persoonlijk de zegen van de vbc. „Vijftien jaar geleden ging mijn dochter erheen, nadat een juf van school erover had verteld. Ze vond het leuk. We zijn ook naar de afsluitende dienst geweest. Als kind kwam ik in de kerk, maar later lange tijd niet meer. God heeft mij nooit losgeslaten, maar ik had mijn blik niet op Hem gericht. Nu zijn we al jaren bij De Wegwijzer betrokken. In mei heeft mijn zoon belijdenis gedaan. Dat was een heel mooi moment.”

Proefjes

De kinderen zijn intussen in en rond de school bezig met een verwerkingsopdracht. Terwijl de ene groep op het plein een spel speelt, maken andere kinderen een kruis van wasknijpers. In een van de lokalen worden proefjes gedaan. Alle deelnemers kunnen in de loop van de week aan elk onderdeel meedoen.

Een van de vrijwilligers is Dineke van der Wilt uit Boskoop. De lerares op een reformatorische basisschool in haar woonplaats is voor het tweede jaar bij de vbc betrokken. „Ik vind het mooi om kinderen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weten, bekend te maken met Gods Woord.”

Om kwart over drie zingen de kinderen samen enkele liederen. Ook oefenen ze de Bijbeltekst van de week, uit Psalm 16. Noteboom: „Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, lezen we in die psalm. Hoe kunnen we God zien? Alleen door het geloof in de Heere Jezus. Hij zei: „Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Dat willen we de kinderen deze week meegeven.”