Bijbels mogen na twee weken wachten Kazachstan in

Een koor zingt Duitstalige liederen. beeld RD
3

Dit jaar zijn door de Nederlandse stichting Voice of Hope 20.000 Bijbels verspreid in Kazachstan. Dat bleek zaterdag bij de zendingsmorgen van Voice of Hope.

De bijeenkomst vond plaats in het pand van de John Bunyanstichting in Kootwijkerbroek en trok ongeveer 100 bezoekers. Voice of Hope Nederland maakt deel uit van de Duitse zendingsorganisatie met dezelfde naam. Tijdens de zendingsmorgen zong het Voice of Hope-koor een aantal Duitstalige liederen.

Het was spannend of de door de Gereformeerde Bijbelstichting en de Trinitarian Bible Society beschikbaar gestelde Bijbels het land in zouden mogen, vertelde L. Roukens-Verhoeven van de stichting. „Vorig jaar nog werd een kerkhistorisch werk geweigerd. De douane heeft deze zending tweeëneenhalve week opgeslagen en toen vrijgegeven.”

Ze deelde mee dat een deel van de Bijbels is uitgedeeld aan jongeren op evangelisatiekampen in het land. „Velen van hen hoorden op het kamp voor het eerst uit Gods Woord. We hopen op deze manier ook mensen in afgelegen dorpen te bereiken.”

Voice of Hope Duitsland is actief met lectuurverspreiding. Niet alleen is de Kinderbijbel van B. J. van Wijk in het Duits vertaald; ook verschijnen hiervan luisterboeken in de vorm van cd’s. De organisatie is bezig met het publiceren van een serie Duitstalige levensverhalen van personen uit de kerkgeschiedenis. zoals van Charles Haddon Spurgeon, Maarten Luther en Hudson Taylor. Volgend jaar verschijnt de levensbeschrijving van Robert Murray McCheyne in het Duits.

Vluchtelingen

Op het Italiaanse eiland Sicilië werkt Evangelist Daniel Lusenie namens Voice of Hope onder vluchtelingen. Hij deelt kleding en Bijbels uit, geeft les en leidt zondagse diensten. Voice of Hope gaat ook Bijbels in het Italiaans beschikbaar stellen. „Daaraan is behoefte”, aldus Roukens. „Er komen regelmatig Italiaanse bewoners van het eiland naar de diensten. Een van hen komt elke zondag. Hij was op zoek naar de waarheid en kwam zo bij de vluchtelingen terecht.

Lusenie hield zaterdag een presentatie over zijn werk. Hij vindt het bijzonder om op Sicilië „de liefde van Christus te delen”. De evangelist was dit jaar ook in zijn geboorteland Sierra Leone. Daar gaf hij les over de fundamenten van het christelijk geloof.

Prof. dr. A. Baars, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, mediteerde over vluchtelingen naar aanleiding van de geschiedenis van de dood van Stephanus. Hij zei dat God vluchtelingen die vanwege de vervolgingen weggingen uit Jeruzalem, gebruikte om het Evangelie in Samaria te brengen. „Misschien waren er wel vluchtelingen bij die zich afvroegen waarom ze moesten vluchten naar Samaria, een landstreek waar ze niet welkom waren. Het was Gods weg. Hij zorgde ervoor dat er evangelisten kwamen.”

Prof. Baars zei dat vluchtelingen ooit de kern van de christelijke kerk vormden en dat ze nu door God gebruikt kunnen worden om te werken als evangelisten in een samenleving die ooit christelijk was. Om het belang van hulp aan vluchtelingen duidelijk te maken haalde hij woorden uit de brief aan de Hebreeën aan: „Vergeet de herbergzaamheid niet.”