Bijbel met uitleg voor nieuwe generatie (met fotoserie)

Presentatie Bijbel met uitleg
In Amersfoort kregen vrijdagavond zes vertegenwoordigers van kerken binnen de gereformeerde gezindte een exemplaar van de ”Bijbel met uitleg” overhandigd. V.l.n.r.: ds. L. W. Ch. Ruijgrok (tweede van links), ds. J. Roos, ds. P. D. J. Buijs, ds. J. J. van Eckeveld, ds. J. A. W. Verhoeven en ouderling W. A. de Jong. beeld RD, Anton Dommerholt Anton Dommerholt
22

Vertegenwoordigers van zes kerken binnen de gereformeerde gezindte kregen vrijdagavond allemaal twee exemplaren van de ”Bijbel met uitleg” overhandigd. Maar een daarvan gaven ze meteen weer door: aan hun kinderen of kleinkinderen.

Ambtsdragers en opvoeders hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Bijbel in de Statenvertaling voor jongeren –en ook ouderen– verstaanbaar blijft, zei ds. J. Joppe vrijdagavond in Amersfoort bij de presentatie van de ”Bijbel met uitleg” (uitg. De Banier, Apeldoorn). „We hopen dat de Bijbel met uitleg daaraan een belangrijke bijdrage mag leveren”, aldus de hersteld hervormde predikant uit Woudenberg. „In Handelingen 8 zien we dat de Heere de kamerling niet alleen bij Zijn Woord brengt, maar ook een uitlegger zendt.”

Computertaal

De afgelopen twee jaar werkten meer dan 130 mensen uit zes verschillende kerken binnen de gereformeerde gezindte aan de Bijbel met uitleg, waarin de Bijbelteksten in de Statenvertaling van een toelichting zijn voorzien. Zes vertegenwoordigers van hun kerkverband –veelal synodevoorzitters– kregen een exemplaar uitgereikt: W. A. de Jong. (Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, op persoonlijke titel), ds. J. A. W. Verhoeven (hoofdbestuur Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland), ds. J. J. van Eckeveld (Gereformeerde Gemeenten), ds. L. W. Ch. Ruijgrok (Hersteld Hervormde Kerk), ds. J. Roos (Gereformeerde Gemeenten in Nederland) en ds. P. D. J. Buijs (Christelijke Gereformeerde Kerken).

De uitgave van de Bijbel met uitleg was hard nodig, stelde ds. Joppe, lid van de stuurgroep. Diverse onderzoeken in de gereformeerde gezindte maken duidelijk dat veel jongeren niet of nauwelijks begrijpen wat ze in de Bijbel lezen. „Ik merk dat op de catechisatie en in het gezin. Het taalgebruik van de Statenvertaling vinden jongeren moeilijk.”

Wat betekenen bijvoorbeeld de woorden „een bete broods” uit Genesis 18:5? „Ouderen zullen wel weten dat er „een stuk brood” wordt bedoeld. Toen aan jongeren gevraagd werd wat deze uitdrukking betekende, had slechts 17 procent het goed, 28 procent gaf een fout antwoord en 55 procent wist het niet.”

Maar als jongeren een computertaal en allerlei vreemde talen kunnen leren, dan kunnen ze toch ook verouderde woorden uit de Bijbel leren? Ds. Joppe begrijpt zo’n opmerking wel, maar toch vindt hij die te gemakkelijk. „We zien hoe jongeren modernere Bijbelvertalingen gebruiken, of het Bijbellezen bij hen niet meer dan een ritueel is omdat men het niet begrijpt, of ze laten de Bijbel dicht.”

De Bijbel met uitleg biedt volgens hem wat jongeren nodig hebben: een korte en bondige uitleg, een overzichtelijke structuur en veel beeldmateriaal. De uitgave is echter niet bedoeld als een vervanging van de kanttekeningen bij de Statenvertaling. „Ze kunnen naast elkaar gebruikt worden.”

Het Woord is het zaad der wedergeboorte, aldus de hersteld hervormde predikant. „In dat besef is de uitleg geschreven en mogen we deze prachtige Bijbel vandaag presenteren, biddend om Gods zegen. We hopen dat deze Bijbel met uitleg voor velen tot rijke, ja tot eeuwige zegen mag zijn. Daarbij denk ik niet alleen aan de gereformeerde gezindte, maar ook aan allen die van Gods Woord vervreemd zijn.”

Gevaarlijk

De hervormde emeritus predikant ds. J. Belder, lid van de stuurgroep van de Bijbel met uitleg, opende de bijeenkomst met het lezen van Handelingen 17:10-14. De Bijbel met uitleg zal niet zonder kritiek zijn weg gaan, denkt de predikant uit Dordrecht. „Daar moeten we maar op voorbereid zijn. Tegelijk, ik zeg het met schroom, wat de kerken niet lukte, lukte de uitgever wel: een Bijbel waaraan diverse kerken uit de gereformeerde gezindte hebben meegewerkt.”

Ds. Van Eckeveld, predikant van de gereformeerde gemeente in Zeist, sprak een dankwoord namens de kerken. Hij benadrukte de waarde van het goud van het Woord van God. „Hoevelen laten dat goud als het ware door hun vingers glippen omdat ze de waarde ervan niet inzien. Dat geldt ouderen, maar ook jongeren.”

Het Woord is goud omdat het zondige mensen leert ontdekken wie ze zelf zijn en tot Christus brengt, aldus ds. Van Eckeveld.

Ds. J. A. Weststrate, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, las een gedeelte uit 2 Timotheüs 2:1-6. Hij gaf aan dat het Woord niet gebonden kan worden. Mensen zijn echter wel gebonden: aan de satan en de zonden. „Maar Christus is een vloek geworden. Hij is het Lam dat de zonde wegneemt. Als je dat ontdekt, ga je de Bijbel anders lezen.”

De Bijbel met uitleg voorziet in een behoefte, zei ir. B. Visser namens uitgeverij De Banier. Van de 40.000 gedrukte exemplaren zijn er inmiddels 37.000 verkocht. Er komt een tweede, onveranderde druk van 20.000 stuks.

www.bijbelmetuitleg.nl


„Bijbel heeft een Uitlegger nodig”

De ”Bijbel met uitleg” is gereed. Maar dat betekent nog niet dat alle mensen dan meteen de Bijbel geloven en omhelzen als het Woord van God en daarin alles vinden wat tot hun eeuwige zaligheid dient.

Nodig is het gebed om de verlichting door de Heilige Geest, zei ds. A. A. Egas vrijdag in Amersfoort tijdens de presentatie van de Bijbel met uitleg. „Hij is immers de Auteur van het Woord.”

Mensen die bij de Bijbel zijn opgegroeid, zien vaak niet meer wat een groot voorrecht dat is, stelde de predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwkoop. „Zien wij de Bijbel nog als een onverdiend Godsgeschenk?”

Ds. Egas hoopt dat de uitgave van de Bijbel met uitleg mogelijke hindernissen om de taal van Gods Woord te begrijpen, zal wegnemen. „Laten taal en cultuur geen hindernis mogen zijn voor de verstaanbaarheid van Gods Woord.”

De Bijbel met uitleg staat volgens hem geheel in de lijn van de Statenvertaling. Ook de Statenvertalers gaven met behulp van kanttekeningen toelichting op bepaalde moeilijke passages.

Het is een Bijbelse opdracht om het Woord door te geven aan het volgende geslacht, aldus de predikant. „In dat licht staat de uitgave van de Bijbel met uitleg. Maar wij kunnen de genade niet overdragen in de harten van onze jongeren. Dat is en blijft het werk van de Heilige Geest. Maar we mogen die hoop en verwachting hebben, dat Hij dat doen zal.”


Zie ook:

Eerst de Statenvertaling, dan de uitleg, Reformatorisch Dagblad (28 mei 2015)

Eerste boeken Bijbel met uitleg gereed, Reformatorisch Dagblad (20 oktober 2014)

Project Uitlegbijbel van start, Reformatorisch Dagblad (14 januari 2014)

„Uitlegbijbel wil gericht zijn op het hart”, Reformatorisch Dagblad (10 oktober 2013)

De Banier geeft SV-uitlegbijbel uit, Reformatorisch Dagblad, (10 oktober 2013)