Bezinningsgroep laakt vrouwenbesluit synode GKV

Synode GKV 2020
De GKV gaven in 2017 groen licht aan de vrouw in het ambt. beeld RD

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) moet het Woord van God –en niet de cultuur– een beslissende stem geven in de discussie over vrouw en ambt.

Dat schrijft de kerngroep ”Bezinning man, vrouw en ambt” in een deze week verspreide open brief aan de GKV-synode.

De bezinningsgroep werd opgericht naar aanleiding van het besluit van de generale synode van de GKV in 2017 om de ambten van diaken, ouderling en predikant open te stellen voor vrouwen. De landelijke vergadering buigt zich komend voorjaar over een aantal revisieverzoeken.

Verdeeldheid

De kerngroep –met onder anderen ds. P. Boonstra, ds. A. H. Driest, ds. H. Drost en mr. dr. P. T. Pel– schrijft dat de synodebesluiten over vrouwelijke ambtsdragers tot „grote verdeeldheid” in de kerken hebben geleid. Dat heeft mede te maken met de onderbouwing van deze besluiten, vinden de schrijvers van de brief. „Op basis van een selectie van gegevens uit de Bijbel is de synode gekomen tot een visie op de verhouding van Oude en Nieuwe Testament, die inhoudt dat in toenemende mate de bevrijding van de vrouw uit de beklemming van mannelijke overheersing zichtbaar wordt, met uiteindelijk de totale verlossing door Jezus Zelf.”

Deze benadering levert volgens hen bij veel kerkleden een „sterk gevoel van vervreemding” op. „Zij zien dat afstand wordt genomen van de overtuiging dat God de zusters van de gemeente niet roept tot het bijzonder ambt. Maar zij missen een grondige confrontatie met de Bijbelse gegevens die het overgrote deel van de christelijke kerk, wereldwijd en in verleden en heden, tot die overtuiging hebben gebracht.”

De kerngroep verwijt de synode een gebrek aan „katholieke gezindheid.” Daarom heeft een deel van de buitenlandse zusterkerken de banden met de GKV verbroken, aldus de opstellers van de open brief. Ook vertrokken er leden naar andere kerken.

Eenheid

De kerngroep roept de synode „dringend” op om bij de beoordeling van de revisieverzoeken de eenheid van de kerk te zoeken. „De verleiding om culturele ontwikkelingen als leidraad te nemen en die vervolgens te ‘vullen’ met Bijbelse gegevens is groot.” Het Woord moet tijdens de beraadslagingen „de beslissende stem hebben, ook als het gaat om de positie van mannen en vrouwen in de kerk.”

Zie ook:

„Ware kerk wordt niet vals door vrouw in ambt”, RD.nl (14-12-2019)