B en W Amsterdam: Oude Kerk is godshuis én expositieruimte

Voor het kunstproject ”Poems for Earthlings” in de Amsterdamse Oude Kerk wordt onder meer gebruik gemaakt van zandzakken. beeld Adrian Villar Rojas

Het college van B en W van de gemeente Amsterdam ziet voor zichzelf geen sturende rol weggelegd in het zoeken naar een balans tussen „ruimte voor kunst, contemplatie en kerkgebruik” in de Amsterdamse Oude Kerk.

Dat stelt het college in de beantwoording van schriftelijke vragen die eind november zijn ingediend door de raadsfracties van CDA, SP en FVD. De raadscommissie spreekt woensdagmiddag over de antwoorden van het college.

De vragen waren ingediend na de onrust die was ontstaan door de installatie ”Poems for Earthlings”, het kunstproject dat in november van start ging in de Oude Kerk. Daarin wordt, onder meer met behulp van zandzakken, een „verdedigingslinie” gesymboliseerd. De Oude Kerkgemeente die ’s zondags in het gebouw samenkomt, komt vanwege de tentoonstelling tot eind april niet samen in het middenschip maar in een zijkapel.

Op de vraag welke primaire functie de Oude Kerk volgens het college van B en W heeft, luidt het antwoord: „De Oude Kerk is een van de oudste gebouwen van de stad, dat wij daarnaast zien als godshuis en tentoonstellingsruimte. Deze drie aspecten zorgen voor een unieke combinatie die de verschillende kernwaarden kunnen versterken.”

Het college stelt dat „de immateriële kernwaarden van de kerk een interessante relatie kunnen aangaan met moderne kunst waardoor het kerkgebouw als tentoonstellingsruimte een meerwaarde kan krijgen.” Vooropstaat echter wel dat het gebouw geen schade moet ondervinden van de getoonde kunst, aldus het gemeentebestuur.

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) schreef vorige maand in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Bisschop dat de gemeente Amsterdam de taak heeft om toezicht te houden op een zorgvuldige omgang met het interieur en orgel van de Oude Kerk.