„Armoede in pastorie blokkeert uitoefening ambt”

Synode CGK 2016
NUNSPEET. De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) begon gisteren haar eerste vergaderweek in de Oenenburgkerk in Nunspeet. De landelijke vergadering sprak vandaag over onder meer kerkelijke eenheid en eredienst. beeld RD, Anton Dommerholt

Armoede in de pastorie: er komen schrijnende situaties voor. De financiële positie van een predikant kan zelfs blokkerend werken in de uitoefening het ambt, zo blijkt uit onderzoek van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

De generale synode van de CGK boog zich donderdagmiddag in Nunspeet over de emeritikas, de pensioenvoorziening voor predikanten. Ouderling J. W. G. Koning (Mijdrecht) vroeg aandacht voor een onderzoek van deputaten emeritikas naar de inkomstenpositie van predikanten. Daarin komen enkele „schrijnende situaties” naar voren, waarbij de financiële positie van de predikant „zelfs blokkerend kan werken” in de uitoefening van zijn taken.

Deputaten emeritikas adviseren kerkenraden en predikanten vroeg aan de bel te trekken bij financiële problemen. Ze suggereren een „vertrouwensloket” te openen. Het deputaatschap ziet vooral een taak weggelegd voor deputaten financiële zaken.

Door het vervallen van de partnertoeslag in de AOW besloot de synode voor een beperkte periode de emeritaatsuitkering met 500 euro per maand aan te vullen. De vergadering verworp een voorstel van ouderling Koning om predikanten die onevenredig hard worden getroffen te compenseren.

Er komt een onderzoek naar een regeling voor deeltijdemeritaat. Het onderwerp komt terug op de synode van 2019.