Archief Gereformeerde Bond naar Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief. beeld Wikimedia

Een forse aanvulling op het archief van de Gereformeerde Bond is in bewaring gegeven bij Het Utrechts Archief. De aanvulling betreft de periode 1952-1981.

Dat meldt de Gereformeerde Bond in een persbericht dinsdag.

In Het Utrechts Archief bevond zich al het deel over de jaren vanaf het ontstaan van de Gereformeerde Bond in 1906 tot en met de invoering van de nieuwe kerkorde in de Hervormde Kerk in 1951. Het archief is geselecteerd, geordend en beschreven door dr. C.M. van Driel.

Omdat de Gereformeerde Bond vanaf eind jaren zestig op grote schaal initiatieven ontplooide, vormt het archief een zeer rijke bron voor historisch onderzoek. Het nieuw overgebrachte archief maakt onderzoek naar de opstelling en bijdrage van de Bond mogelijk. Er zijn archiefstukken over allerlei kerkelijke ontwikkelingen, zoals de toelating van de vrouw tot het ambt. De Bond reageerde in toenemende mate ook op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de bewapeningswedloop tijdens de Koude Oorlog.

Opgenomen in het bondsarchief is ook het archief van het Verband van Hervormd-Gereformeerde Intellectuelen (VHGI), dat in 1954 werd opgericht. Dit deelarchief geeft inzicht in de mobilisatie van het verstrooide kader van universitair gevormden binnen de hervormd-gereformeerde beweging. Van belang was in het VHGI de kruisbestuiving tussen theologen en academici van andere disciplines. In 1971 ging het VHGI op in de RRQR, de reünistenorganisatie van de in 1951 opgerichte reformatorische studentenvereniging CSFR.

In verband met de privacybescherming van (mogelijk) nog levende personen berust er een openbaarheidsbeperking op een deel van het materiaal dat jonger is dan vijftig jaar. De beperkt openbare stukken zijn alleen te raadplegen met schriftelijke machtiging van de Gereformeerde Bond, die voorwaarden aan de inzage kan stellen.

Zie ook: Deel archief ir. Van der Graaf naar VU