Archief Abraham Kuyper beschikbaar in Digibron

Spotprent uit de bundel "Dr. Kuyper in caricatuur". beeld Digibron.nl Digibron.nl

APELDOORN. Digibron bevat sinds vrijdag meer dan 200 boeken uit het Abraham Kuyperarchief. De techniek achter de digitale kennisbank maakt de boeken geheel doorzoekbaar.

De werken uit het Kuyperarchief zijn beschikbaar gesteld door het Princeton Theological Seminary in de Verenigde Staten. In samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam digitaliseerde het seminarie het complete archief van Kuyper, bestaande uit meer dan 100.000 pagina’s. Ongeveer de helft van dit archief is nu ontsloten in Digibron.

De boeken die in Digibron zijn opgenomen, bevatten overwegend essay’s, redes, colleges, preken en correspondentie van Abraham Kuyper. Vooral bekend zijn de zes Stone-lezingen die Kuyper in oktober 1898 te Princeton hield. Ook de lijvige dictaten over dogmatiek, opgetekend door studenten van Kuyper, zijn te raadplegen.

Abraham de Geweldige bewoog zich niet alleen op het terrein van theologie, politiek en onderwijs. In 1905 ondernam hij een culturele reis naar het Middellandse Zeegebied om „persoonlijk kennis te maken met de religieuse, sociale en politieke toestanden in de onderscheiden streken van Europa, Azië en Afrika.” Het verslag van de negen maanden durende reis is onder de titel ”Om de oude Wereldzee” opgenomen in Digibron.

De ‘kleine luyden’ werden door Kuyper niet vergeten. Naast een stem in de politiek gaf hij hun ook in 1899 stichtelijke ”meditatien voor het huislijk saamleven”, een bundel waarin de „innigheid en saambindende kracht” van het gezin gesteld werd tegenover „de uithuizigheid, het leven op publiek terrein en het ’s avonds neerzitten in herberg en gelagzaal.”

Gedurende Kuypers leven zijn er vele spotprenten van hem gemaakt. De beste zijn in 1909 verzameld in de bundel ”Dr. Kuyper in de caricatuur”. In het voorwoord schrijft de staatsman vergenoegd dat men hem na dertig jaar „rustelooze spot” nog steeds niet vleugellam had kunnen slaan.

www.digibron.nl/kuypercollectie