Archeologen claimen vondst Filistijnse stad Ziklag

Opgravingen in Khirbet a-Ra’i zouden overblijfselen van het Bijbelse Ziklag aan het licht hebben gebracht. beeld opgraving expeditie Khirbet a-Ra’i
5

Israëlische en Australische archeologen zeggen dat ze in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de stad Ziklag hebben gevonden.

De Bijbel noemt in 1 en 2 Samuël geregeld de stad Ziklag. Koning Achis van Gath stond David toe naar Ziklag uit te wijken toen hij voor Saul op de vlucht was. De Amalekieten overvielen Ziklag, verbrandden de stad en namen de vrouwen en kinderen gevangen.

_N6A2717DNA-onderzoek werpt nieuw licht op herkomst Filistijnen

Zeker twaalf plaatsen zijn de achterliggende decennia genoemd als de plek waar Ziklag moet hebben gelegen. Maar volgens onderzoekers zijn op al die plaatsen geen bewijzen gevonden voor bewoning in de tijd van de Filistijnen en koning David.

In Khirbet a-Ra’i, tussen Kiryat Gat en Lachish in de Judese heuvels ten zuidwesten van Jeruzalem, zou dat echter nu wel het geval zijn, volgens onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit (Jeruzalem), de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University in Sydney (Australië), die al sinds 2015 met de opgravingen bezig zijn.

Aardewerk

Deze week meldden de onderzoekers dat ze sporen uit de 12e en 11e eeuw voor Christus hebben gevonden van grote Filistijnse bouwwerken, schalen en olielampen, offeranden die geluk moesten brengen bij de bouw, en gereedschap van steen en metaal. Zulke vondsten zijn ook gedaan in Filistijnse steden als Ashdod, Ashkelon, Ekron en Gath.

Boven op de overblijfselen van de Filistijnen bevond zich een bouwlaag uit de 10e eeuw voor Christus, uit de tijd van David. De nederzetting werd door brand verwoest. In diverse kamers vonden de archeologen bijna honderd stukken aardewerk die nog vrijwel compleet waren. Het aardewerk zou gelijk zijn aan dat in Khirbet Qeiyafa, de versterkte Judese stad die archeologen identificeerden als het Bijbelse Saäraïm.

Uit het onderzoek van prof. Yosef Garfinkel (Hebreeuwse Universiteit) en Saar Gaor (Israëlische Oudheidkundige Dienst) zou blijken dat zich aan de westzijde van Davids koninkrijk twee steden bevonden, Ziklag en Saäraïm. Beide lagen op heuvels die uitzicht boden op de wegen tussen het land van de Filistijnen en Judea. Khirbet Qeiyafa (Saäraïm) lag tegenover Gath, Khirbet a-Ra’i (Ziklag) bevond zich tegenover Ashkelon.

Niet iedereen is overtuigd van de claim van de archeologen. Zo stelde prof. Aren Maeir (Bar Ilan University), al 23 jaar verantwoordelijk voor de opgravingen in Tell es-Safi (Gath), tegenover The Times of Israel dat hij er allerminst van overtuigd is dat de opgravingen in Khirbet a-Ra’i wijzen op het Bijbelse Ziklag.