‘Anti-Nashvillepetitie’ gestart

Jiske van Piggelen uit Woudenberg is een „Anti-Nashville verklaring” gestart. Inmiddels hebben 13.525 mensen deze ondertekend.

De zaterdag gepubliceerde Nederlandse vertaling van de zogenoemde Nashvilleverklaring is „zeer anti-lhbti en past niet in onze samenleving”, aldus de initiatiefnemer op petities.nl. „We willen laten zien dat er in Nederland ruimte is om jezelf te zijn en dat je daarin niet beperkt kan worden.”

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in Haarlem liet maandagavond weten de Nashvilleverklaring af te wijzen. Volgens het NBG laat de verklaring de Bijbel buikspreken. „In de ”Nashville-verklaring” worden met een beroep op de Bijbel allerlei vormen van seksuele identiteit en praktijk radicaal afgewezen. Wij verzetten ons tegen die stellingname, die naar ons idee geen recht doet aan de Bijbel”, aldus NBG-voorzitter ds. Karin van den Broeke en -directeur dr. Rieuwerd Buitenwerf. „Wie bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt het gevaar de Bijbel te laten buikspreken. Maar wie begint met luisteren naar de bevrijdende boodschap van dit boek, stelt zichzelf open voor de Ander, en de ander – juist in zijn of haar anders zijn.”