Annexatieplannen Israël splijtzwam binnen kerken

Annexatie Westelijke Jordaanoever
2

De recente brief van de Raad van Kerken aan minister Blok van Buitenlandse Zaken om Israël te veroordelen vanwege zijn annexatieplannen op de Westelijke Jordaanover roept grote verdeeldheid op. „Wij willen geen boycot, maar laken de schending van het internationale recht”, zegt voorzitter Geert van Dartel desgevraagd.

In de brief wordt de minister gevraagd Israël te veroordelen, en de handelsverdragen met het land op te schorten. Het gaat oorspronkelijk om een brief van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten, gericht aan alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken. In die brief ageren de organisaties tegen mogelijke „annexatie door de staat Israël van bezet Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever.” De Nederlandse Raad van Kerken heeft die brief nog eens extra naar minister Blok gestuurd.

Israël wil per 1 juli delen van onder andere de Westelijke Jordaanoever annexeren. Premier Netanyahu zegt dat het de grootste en beste kans is sinds 1948 om deze stap te zetten naar een verdere soevereine staat Israël. Veel landen uiten kritiek, waaronder Frankrijk.

Verbijsterend

De organisatie Christenen voor Israël (CvI) noemde het verbijsterend dat een kerkelijke organisatie zich op deze wijze bemoeit met de politiek, en Israël „opnieuw eenzijdig in het beklaagdenbankje schuift.” Zij stuurde een open brief aan de Raad van Kerken en de (geassocieerde) leden, die tot vele mails leidde aan het adres van de raad. „Daaronder zaten helaas ook vele beledigende, haatdragende en zelfs dreigende reacties”, zo meldde de raad.

Volgens de raad suggereert CvI ten onrechte dat hij heeft opgeroepen het associatieverdrag met Israël op te schorten. De raad zet zich ook in voor goede relaties tussen Nederland en Israël en verwerpt het standpunt dat zijn eigen brief eenzijdig zou zijn.

Niet alle kerken

Het leek erop dat de raad de brief namens alle lidkerken stuurde, maar niet alle gemeenschappen bleken ervan op de hoogte. De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) geven in een verklaring aan „onaangenaam verrast” te zijn door de brief en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten neemt afstand. De VPE zeggen „nadere toelichting te vragen op de plenaire vergadering van de Raad van Kerken.” Die vindt woensdag plaats.

Van Dartel wil vooruitlopend op deze vergadering niet ingaan op de kwestie van de lidkerken. „Het besluit is door het moderamen genomen. De brief is uitgegaan op 19 mei. Het bleef toen twee weken stil, totdat CvI reageerde, met alle gevolgen van dien.”

Van Dartel betreurt het wanneer deze commotie zou leiden tot een verslechterde relatie tussen kerk en Jodendom. „Als raad hebben we altijd gekozen voor de lijn van de tweestatenoplossing en het respecteren van de beginselen van het internationale recht. Vrede in het Midden-Oosten is alleen mogelijk als de rechten van beide volken, Israël en de Palestijnen, worden erkend. De kerken in Israël en daarbuiten, inclusief het Vaticaan, hebben geprotesteerd tegen het besluit om de betreffende gebieden te annexeren en in te lijven. We roepen niet op tot boycot en sancties, maar dit kunnen wel de gevolgen zijn wanneer de beginselen van het internationale recht geschonden worden. Bovendien bestaat het gevaar dat deze annexatieplannen leiden tot een nieuwe golf van geweld.”