Anglicaanse priester uit Pakistan heeft roeping voor internationale kerk in Rotterdam

Humayun Sunil wordt op 25 februari gewijd in het ambt van priester van St. Mary’s Anglican and Episcopal Church in Rotterdam. beeld RD, Anton Dommerholt
2

Een bruisende stad met veel buitenlanders, hoe bereik je die? De anglicaanse priester Humayun Sunil (46) wil Engelstaligen in Rotterdam een gevoel van thuis schenken. „Het vormen van een gemeenschap doorbreekt het shoppen van veel kerkgangers in de stad.”

In de omgeving van St. Mary’s Anglican and Episcopal Church, aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam-Delfshaven, is het aantal buitenlanders enorm groot, zo laat het straatbeeld zien. Er zijn veel scholieren met een Afrikaanse of Aziatische achtergrond.

De internationale uitstraling van Sunil, geboren en getogen in Pakistan, geeft hem gelegenheid om het Evangelie laagdrempelig te brengen, zegt hij. „Onze huidige parochie krimpt sterk. De meeste leden zijn boven de zestig. We hebben besloten om ons te richten op de internationale gemeenschap in Rotterdam, speciaal op de mensen die een Engelstalige gemeente zoeken. We willen hun een minder traditionele sfeer bieden dan in de Anglicaanse Kerk gebruikelijk is.”

De gemeente roept daarom een tweede dienst in het leven, waarvoor Sunil de verantwoordelijkheid draagt. „Het gaat om een meer evangelisch georiënteerde eredienst waarin aanbidding en Woordbediening centraal staan. Mensen waarderen eigentijdse aanbiddingsmuziek omdat zij daarin God midden in hun dagelijks bestaan beter kunnen kennen. Met die tweede dienst met een evangelische uitstraling hebben de anglicaanse kerken in het Verenigd Koninkrijk al goede ervaring opgedaan.”

Vooral het scheppen van een onderlinge band is belangrijk, aldus Sunil. „Jezus bracht Zijn boodschap door eerst Zijn leven met mensen te delen. Hij at en dronk met hen. Wij willen als kerk in dat voetspoor gaan. We kunnen mensen niet tot het Evangelie brengen door hun te vragen zich aan te sluiten bij een kerk met tal van tradities en gebruiken. We moeten deelgenoot worden van het leven van mensen die in een grote stad te kampen hebben met veel voor ons onbekende vragen en noden.”

Daarom is het belangrijk dat de gemeente veel ruimte biedt voor ontmoeting na de dienst, aldus Sunil. „Dat schept een band waardoor mensen zich aangetrokken gevoelen tot de gemeente en vooral ook willen blijven. Veel christenen shoppen tegenwoordig en het is heel moeilijk om hen vast te houden. Mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn in de gemeente is daarom wezenlijk.”

Islam

Sunil groeide op in Pakistan, dat steeds meer gedomineerd wordt door de islam. „Ons land was voor de officiële oprichting als staat in 1947 gestempeld door christelijke scholen en ziekenhuizen. Moslims wilden graag deze scholen bezoeken vanwege de kwaliteit ervan. Veel Pakistaanse leiders en politici genoten daar hun opleiding, maar vergaten hun verleden snel uit angst voor radicale moslims.”

Sunil is erg bezorgd over de situatie van de kerk in Pakistan. „Elke keer als ik mijn familie daar bezoek, breekt mijn hart. De regering doet er alles aan om de mensenrechten te respecteren, maar wordt gehinderd door het feit dat de islam de absolute macht heeft over het dagelijks leven. Met name in dorpen is het bijna onmogelijk om als christen te overleven.”

De haat wordt vooral aangewakkerd door de leerboeken op de lagere scholen, die zich niet alleen keren tegen christenen maar ook tegen hindoes en afwijkende etnische groeperingen. „Asia Bibi heeft naamsbekendheid gekregen omdat zij contact had met het Westen. Maar ondertussen zitten nog 300 christenen gevangen op grond van beschuldiging van blasfemie. Zij hebben echter niet de mogelijkheid om hun zaak bekendheid te geven in de wereld.”

De Anglicaanse Kerk is een wereldwijde kerk, die niet altijd eensgezindheid uitstraalt. Zo was in het verleden de wijding van vrouwen een belangrijk discussiepunt. Sunil zegt dat de bisschoppen van de Anglicaanse Kerk groen licht hebben gegeven voor wijding van vrouwelijke priesters en „dat dit nu behoort tot de regel van de kerk.” De hoofdvoorganger van St. Mary is ook vrouw.

Sunil: „Wij maken deel uit van de moderne, westerse samenleving, zodat dit voor de Anglicaanse Kerk een reden is om zich aan te passen aan de samenleving, zonder afbreuk te doen aan het Evangelie. Als kerk zijn we immers deel van de samenleving. De brexit geeft onze parochie zelfs gelegenheid om ons nog meer als Nederlandse kerk te presenteren. We zijn geen migrantenkerk meer, maar maken nu volledig deel uit van de Nederlandse samenleving.”

Eerste niet-blanke anglicaan in Rotterdam

Humayun Sunil wordt op 25 februari door bisschop dr. Robert Innes, leider van het bisdom van de Anglicaanse Kerk in Europa, gewijd in het ambt van priester van St. Mary’s Anglican and Episcopal Church in Rotterdam. „Ik ben de eerste niet-blanke voorganger in de parochie, die in 2008 haar 300-jarig bestaan vierde.”

Sunil ontving zijn theologische opleiding in de Anglicaanse Kerk van Pakistan. In 2002 vertrok hij naar Nederland, waar hij missionair werk verrichtte onder Pakistaanse christenen. Hij ging in 2006 werken bij ICF Rotterdam en kreeg in 2008 preekbevoegdheid van de classis Rotterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In 2017 werd hij hulppriester van de anglicaanse parochie St. Mary.

De voorganger is bezig met een proefschrift aan de Vrije Universiteit Amsterdam over de christelijke minderheid in een moslimcontext, met speciale aandacht voor Pakistan. „We hoeven niet meer naar verre moslimlanden te gaan om het Evangelie te brengen, want moslims lopen hier op straat en zitten in de portieken van de flats. Onze gemeente wil de islam niet als een gevaar, maar –positief– als uitdaging zien.”