Anglicaanse Kerk neemt maatregelen om misbruik te voorkomen

De aula van de universiteit van York, waar de synode van de Church of England tot en met dinsdag vergadert. beeld RD

De Anglicaanse Kerk in Engeland neemt een serie maatregelen om misbruik in de kerk tegen te gaan. Dat is besloten door de generale synode van de kerk, die dinsdag in York de laatste zittingsdag hield.

De synode besprak een rapport over preventieve maatregelen in de kerk die misbruik moeten voorkomen. De kerkvergadering besloot dat de bisschoppen de voorstellen uit dit rapport moeten gaan uitvoeren. Volgens bisschop Peter Hancock (Bath en Wells) hebben leidinggevenden in de kerk de afgelopen jaren onvoldoende oog gehad voor signalen van misbruik.

Een slachtoffer van misbruik zei tijdens een toespraak tot de synode dat veel slachtoffers denken dat zij de oorzaak zijn van misbruik. Ze pleitte voor een cultuuromslag, zodat de kerk een veilige omgeving is voor jong en oud. Daarvoor is volgens haar nodig dat de Church of England zich niet in de eerste plaats zorgen maakt om de reputatie van geestelijken, maar om de noden van slachtoffers.

Op verzoek van de aartsbisschop van Canterbury, dr. Justin Welby, gaat bisschop Hancock plannen uitwerken voor een onafhankelijke ombudsman in de kerk. Die moet opkomen voor de belangen van misbruikslachtoffers en anderen die zich gemangeld voelen door kerkelijke structuren of organen.

Op voorstel van kanunnik Simon Butler (Southwark) besloot de synode dat de kerk er alles aan gaat doen om de relatie met slachtoffers van misbruik te verbeteren. Velen van hen zijn nu nog verwikkeld in juridische procedures tegen de kerk.

Butler nam het tijdens de synode op voor kerkelijke hulpverleners, die via sociale media nogal eens de volle laag krijgen, „terwijl zij juist degenen zijn die helpen om de troep op te ruimen die anderen hebben achtergelaten.”

Volgens Butler zijn hulpverleners met hart en ziel betrokken bij de situatie van slachtoffers, en wordt hun werk gehinderd doordat ze met argwaan worden bejegend.