Amsterdamse raadsfracties willen dat college geloofsvrijheid beschermt

Het Amsterdamse stadhuis. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Het Amsterdamse college dient de geloofsvrijheid te beschermen. Ook moet de gemeente pal staan voor „Amsterdammers die van hun geloof afvallen of overstappen naar een andere religie.” Daartoe roepen VVD, FVD, CDA en CU op.

In een initiatiefvoorstel dat de vier partijen woensdag indienden staan vijf zaken waarmee het college aan de slag moet. Allereerst moet er beter zicht komen op het aantal Amsterdammers dat wordt bedreigd of geïntimideerd omdat ze hun geloof verlieten of zich bekeerden tot een (andere) godsdienst. Onder degenen die vanwege geloofsverlating met bedreiging te maken kregen, moet de bereidheid om aangifte te doen omhoog.

De initiatiefnemers willen dat de boodschap dat Amsterdammers vrij zijn om een godsdienst te verlaten of andere religie te kiezen, bespreekbaar wordt gemaakt en onder de aandacht gebracht. Zo moet aan vluchtelingen en asielzoekers worden voorgehouden dat geloofsvrijheid in Nederland de norm is, dat dit inhoudt dat geloven ook op een andere manier mag en mensen vrij zijn om wel of niet te geloven. Mensen die anderen bedreigen, moeten worden gestraft. „De gemeente moet zich scharen aan de zijde van de slachtoffers.”

De indieners doen een aantal concrete voorstellen waarmee het college in hun optiek aan de slag zou moeten. Zo willen ze dat er in het voorgestelde nader onderzoek onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende religies waar mensen naartoe overstappen dan wel van afstappen. Ook zou de gemeente een folder moeten opstellen waarin staat welke rechten en vrijheden Amsterdammers hebben en op welke overheidssteun zij kunnen rekenen bij bedreigingen.

De achtergrond van het initiatiefvoorstel is een vorige maand verschenen verkennend onderzoek naar bedreiging en intimidatie bij geloofsverlating of bekering in Amsterdam. Daaruit bleek dat er in de Nederlandse hoofdstad inderdaad bedreiging en geweld voorkomt.

2018-01-20-BIN1-azc-dagkrant-5-FC_webEx-moslims regelmatig bedreigd in Nederland

2018-01-20-accVP1-azc-5-FC_webUit Irak gevluchte christen ook in Nederland bedreigd door moslims