Amsterdam als het Lourdes aan de Amstel

De komende Mariabedevaartkerk in Amsterdam-Zuid. beeld stichting Lourdes aan de Amstel stichting Lourdes aan de Amstel
2

AMSTERDAM. Amsterdam als het Lourdes aan de Amstel? De stichting Lourdes aan de Amstel is druk bezig een bedevaarts­kathedraal, naar het model van de voormalige Hagia Sophia­kathedraal in Istanbul, in Amsterdam-Zuid te realiseren. Én er komt een nieuw dogma over Maria als medeverlosseres.

Van het laatste is Mathé Reijnierse, voorzitter van de stichting Lourdes aan de Amstel, overtuigd. Hij verwijst naar een lange traditie van „bijzondere aanwezigheid van Maria” in Amsterdam. In 1945, 600 jaar na het zogenoemde mirakel van Amsterdam, verscheen Maria naar verluidt aan een bewoonster van de Rivierenbuurt. Zij maakte zich bekend als ”de Vrouwe van alle Volkeren”.

Sindsdien is de devotie onder deze naam wereldwijd verspreid, met als centrum de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren aan de Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam-Zuid, niet ver van het RAI-congrescentrum. Pelgrims van over de gehele wereld bezoeken jaarlijks deze kapel.

Daarmee is de betekenis van Maria niet uitgeput, aldus Reijnierse. Van 1945 tot 1959 gaf zij volgens hem een reeks boodschappen waarin zij opriep tot gebed en onder andere vroeg om een bedevaartskathedraal naar het model van de Hagia Sophia –voorheen de kathedraal van Constantinopel– te bouwen aan de Zuidelijke Wandelweg. En met deze boodschap is de stichting Lourdes aan de Amstel aan het werk gegaan.

Reijnierse: „We zijn vorig jaar juli begonnen met het aanvragen van een bouwvergunning voor een stuk grond op een locatie tussen de RAI en de Amstel. Het terrein ligt al geruime tijd braak en de plek is nog steeds vrij. We hebben al een Filipijnse architect aangetrokken. In de Filipijnen is de devotie van de Vrouwe van alle Volkeren erg groot. Het ligt voor de hand dat daar voor een belangrijk deel de fondsverwerking plaatsvindt, evenals in Amerika, waar prof. Mark Miravalle, hoogleraar theologie en mariologie van de Franciscan University of Steubenville, sterk ijvert voor een nieuw dogma (een godsdienstig voorschrift, KvdZ) over Maria.”

Wat houdt dat in?

„Het is het vijfde mariale dogma, dat Maria erkent als middelares, voorspreekster en medeverlosseres. We geloven dat Maria de persoon is naar wie Genesis 3:15 en Openbaring 12 verwijzen. God koos Maria uit om de mensheid in deze eindtijd als een nieuwe Mozes te leiden. Zij is het beeld van de mens die totaal aan Gods wil beantwoord heeft. Nu helaas de volkeren de Zoon van God afwijzen, zal God als laatste poging de beste naar ons sturen en een laatste oproep tot bekering doen.”

Dat klinkt wel erg als concurrentie van Christus.

„Dat lijkt inderdaad zo, maar dat hoeft niet zo uitgelegd te worden. Christus is de enige Verlosser, maar een katholiek eert Maria ook als eerste onder alle gelovigen. Maria deelt in het voorsprekerschap en verlosserschap van Christus. Nadat Christus de verlossing heeft volbracht en naar de hemel is vertrokken, heeft Hij aan Zijn kerk gezegd: Nu moeten jullie die verlossing bewerkstelligen in de geschiedenis en in de mensheid. Ja, alle gelovigen kunnen in feite medeverlossers genoemd worden, omdat zij 
door hun lijden aanvullen wat 
er nog aan het lijden van Christus ontbreekt. Als wij deelhebben 
aan de Geest van Christus, hebben wij ook deel aan Zijn middelaarschap en voorsprekerschap.”

Verwacht u echt een afkondiging van een nieuw dogma? Al decennia zijn hier speculaties over in de Rooms-Katholieke Kerk.

„Het draagvlak wordt steeds groter. Er zijn al 700 bisschoppen en 40 kardinalen die een petitie hebben ondertekend. Bisschop Punt heeft anderhalf jaar geleden paus Franciscus hierover gesproken en we hopen dat binnen één of twee jaar dit dogma zal worden afgekondigd. De petitie ligt nu bij de congregatie voor de geloofsleer. Als Maria deze status krijgt, mag zij doen wat haar is toegezegd is in Genesis 3: het verpletteren van de kop van de slang.”

De bouw van de bedevaartskathedraal in Amsterdam zal een enorme impuls geven aan de verering van Maria, denkt Reijnierse. „Deze kerk was eigenlijk de ontbrekende schakel. We moeten ons nu behelpen met een kapel aan de Diepenbrockstraat. Dat is een misser die we snel hopen te corrigeren. Alle ingrediënten zijn aanwezig om van Amsterdam een bedevaartsplaats te maken die Lourdes en Fatima in de schaduw stelt. Dit is zeer reëel en betekent dat er honderdduizenden en waarschijnlijk miljoenen pelgrims naar Nederland zullen komen. Na Jeruzalem en Rome zal Amsterdam een centrum voor het christelijk geloof worden.”