Ambtelijk Contact (CGK) gedigitaliseerd

beeld RD

Ambtelijk Contact, een periodiek van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is volledig gedigitaliseerd. De artikelen zijn sinds deze week online te raadplegen via digibron.nl.

Ambtelijk Contact is een tweemaandelijks blad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Het eerste nummer verscheen op 1 januari 1962. De redactie –met onder andere dr. J. van Genderen en dr. W. H. Velema– sprak de wens uit dat het blad dienstbaar zou zijn „tot verdieping van het ambtelijk besef en tot beter inzicht in de vele vraagstukken welke zich in de ambtelijke praktijk zowel van ouderlingen als diakenen voordoen.”

Dit jaar verschenen onder meer artikelen over de tweede dienst op zondag en pastoraat aan werkzoekenden.

Het totale archief van Ambtelijk Contact omvat op dit moment 2968 artikelen.

www.digibron.nl