Ambassadeur VS krijgt Bijbel in oud gereformeerde gemeente Den Haag

Ds. C. L. Onderdelinden (r.) sprak dinsdag in de oud gereformeerde gemeente in Den Haag de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en zijn vrouw Diane (vooraan op de foto) toe. Ze kregen een Engelse Bijbel. beeld Gerhard van Roon
2

De oud gereformeerde gemeente in Den Haag aan de Gaslaan kreeg dinsdagavond hoog bezoek. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ontving er een Engelse Bijbel. Ds. C. L. Onderdelinden sprak hem toe: „We zijn beiden ambassadeurs.”

Het kerkje aan de Gaslaan is een van de kleinste en eenvoudigste kerkjes in Nederland. Ooit was het een kroeg. Je stapt via de voordeur regelrecht de kerkzaal in. Nou ja, kerkzaal, het is een ruimte waar zo’n vijftig stoelen staan. Maar elke zondag en dinsdagavond zijn er diensten, waar gemiddeld tussen de vijftien en twintig mensen komen.

Maar nu is de zaal tot de laatste stoel bezet. Hoekstra zit met zijn vrouw –netjes bedekt met een zwarte hoed– op de voorste rij. Hij is uitgenodigd door zakenman Jan Konijn, die zelf lid is van de Gereformeerde Gemeenten, maar doordeweeks samen met Arie van der Toorn –zoon van wijlen ouderling G. van der Toorn– regelmatig aan de Gaslaan kerkt.

Boston

Hoekstra en zijn vrouw Diane krijgen de Engelse Bijbel, een uitgave van de Trinitarian Bible Society, overhandigd door twee kleinkinderen van Konijn: Elise Konijn en Yvonne Bos. Op de Bijbel zijn de woorden ”fam. C. P. Hoekstra Ambassadeur V.S. in Nederland 2019” gedrukt.

Dat is in lijn met voorgaande acties van Jan Konijn. Mede dankzij Henk Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council ontmoette hij en wat zakenvrienden Hoekstra begin dit jaar op een bijeenkomst in de ambassadeursresidentie. Toen is aan de ambassadeur de ”Viervoudige Staat” van Thomas Boston overhandigd, met de vraag om ook een exemplaar aan president Donald Trump en vicepresident Michael Pence te overhandigen.

Dit was naar aanleiding van een artikel in het Reformatorisch Dagblad over Pence. Ook Esther 10:3 speelde een rol: „Want de Jood Mórdechai was de tweede bij de koning Ahasvéros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad.”

De namen zijn op de boeken van Boston gezet om het persoonlijk te maken en om te voorkomen dat het boek gauw zoekraakt in het Witte Huis.

Alle kerkgangers krijgen dinsdagavond het boek van Boston als herinnering aan de dienst met de ambassadeur en aan de bijeenkomst eerder dit jaar, met de oproep om het te lezen en de wens dat de Heere Zijn zegen erover wil geven.

Ds. Onderdelinden, predikant van de oud gereformeerde gemeente (Bevervoorde) in Rijssen, leidt de dienst. Hij spreekt de ambassadeur regelmatig in het Engels toe, de taal die hij goed machtig is vanwege zijn vele buitenlandse contacten. Met een knipoog legt hij uit dat ”old reformed” niet ”old fashioned” (ouderwets) is, maar ”traditional”, in de zin van gebonden aan de traditie van de belijdenisgeschriften. Hij preekt over de blinde Bartimeüs die genezing ontvangt nadat hij zijn geloof op Jezus stelt.

Hoekstra zegt desgevraagd aan de einde van de dienst dat hij geraakt is door de inhoud van de preek, al is die „wat langer dan ik gebruikelijk hoor.” Hij herkent er iets in van de preken in de Amerikaanse staat Michigan, waar hij opgroeide. Hij kerkt nu in een internationale protestantse kerk in Den Haag. Hoekstra werd in Groningen geboren, maar emigreerde op driejarige leeftijd naar de Verenigde Staten.

Handtekening

In Amerika is het de gewoonte dat politici openlijk bidden en uit de Bijbel citeren, maar dat is in Nederland bepaald niet het geval, zo heeft hij inmiddels ontdekt na bijna twee jaar ambassadeurschap. Maar nergens ter wereld dan alleen in Nederland worden de kerken door de overheid gestimuleerd om hun rol in vrijheid te vervullen, zo weet hij.

Hoekstra beweegt zich gemakkelijk tussen de kerkgangers en raakt spontaan aan de praat. Met wat Nederlandse woorden en vertaalwerk van omstanders.

Er volgen diverse fotosessies. Dan krijgen de bezoekers het boek van Boston mee, met de handtekening van de ambassadeur erin. Hoekstra en zijn vrouw geven ten slotte iedereen nog een hand en verdwijnen met een zwaar beveiligde auto.