Als Daniël leven volgens de wetten van het hemelrijk

De winterconferentie voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten, vrijdag in Gouda, trok ongeveer 180 jongeren. beeld Martin Droog
4

In Babel moesten Daniël en zijn vrienden zich aanpassen aan de heersende cultuur. Ds. A. T. Huijser: „Maar ze wilden in dit wereldrijk leven volgens de wetten van het hemelrijk.”

De predikant uit Sliedrecht sprak vrijdag in Gouda op de winterconferentie voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten over het thema ”Leven in twee werelden”.

Daniël en zijn vrienden werden uit hun land weggevoerd en aan het hof van Babel gebracht. „Nebukadnezar wilde van deze kinderen van Sion dienaren van Babel maken. Hij zette daar drie middelen voor in. Ze moesten anders gaan weten, anders gaan heten en anders gaan eten.”

De winterconferentie voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten, vrijdag in Gouda, trok ongeveer 180 jongeren. beeld Martin Droog

Confrontatie

Uit in 2014 gepubliceerd onderzoek blijkt dat christelijke studenten in twee gescheiden werelden leven. Die twee werelden raken elkaar nauwelijks en jongeren hebben er moeite mee om deze werelden bij elkaar te brengen. In de confrontatie met de seculiere wereld kiezen studenten voor isolatie, assimilatie of fragmentatie. De aanbeveling uit het onderzoek is echter: confrontatie.

Ds. Huijser: „Isoleren is je zo ver mogelijk terugtrekken in je eigen kring, de eigen zuil. Assimileren, het proces van meebewegen en aanpassen, is dodelijk. Het is als het drinken van een gifbeker. Je wordt een vriend van de wereld en zult met de wereld vergaan. Fragmenteren –schakelen noemt men dat tegenwoordig– is op de lange duur niet vol te houden. De praktijk bewijst maar al te vaak dat de wereld het wint van de kerk.”

Confronteren is volgens de predikant het moeilijkst, maar wel het beste. „Pal staan voor Gods waarheid in een seculiere wereld die de leugen omhelst.”

Waar moeten jongeren het van hebben in de confrontatie met de seculiere wereld? „Van het lege testament van je ouders die je een set regels zonder hart hebben meegegeven? Of ligt er door genade iets in je hart waardoor je in beginsel gestorven bent aan de wereld?”

Ds. A. T. Huijser. beeld Martin Droog

Gewetenszaak

Daniël leefde in twee werelden. Volgens de predikant was er bij hem geen sprake van isoleren, en ook niet van assimileren of fragmenteren. „Daniël koos de confrontatie met de moraal, de wetten en de cultuur van Babel. Zijn keus was een gewetenszaak vanuit een godvrezend hart. Tegen alles in lieten hij en zijn vrienden een duidelijk ”nee” horen. Nee tegen alles in. Letterlijk een levensgevaarlijke keus. Maar God bewaarde Daniël en zijn vrienden niet vóór Babel maar wel ín Babel.”

Wie heeft de confrontatie met de wereld ooit op dat niveau moeten aangaan? „Wat doe je met de twee werelden? De wereld van thuis en van de kerk? De wereld waar het ”alzo zegt de Heere” leidend is, of de wereld waar Gods Woord haar bestaansrecht verloren heeft en God monddood is gemaakt. Isoleren kan een begrijpelijke reactie zijn, maar Daniël en zijn vrienden gaan de confrontatie aan. Vervolgens gaat God het voor hen oplossen.”

beeld Martin Droog

De vraag is wanneer je nee zegt, een compromis sluit of echt de confrontatie durft aan te gaan. „Ten diepste is alleen genade leidend in het maken van de juiste keuze.”

Vervolgens bespraken de studenten in groepjes een aantal stellingen.

beeld Martin Droog