Alle psalmen in één adem zingen

Het psalmenproject van de Calvijnkring Leiden. beeld RD

Het was een hele toer die zaterdag in Leiderdorp werd volbracht: álle coupletten van de psalmen zingen. Het project ”Alle 150” was georganiseerd door de Calvijnkring Leiden en trok ruime belangstelling. „We hebben prachtige uren zingend met elkaar doorgebracht.”

Woorden van Jacobus Revius klinken door het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Leiderdorp: „Van goetheyt en van oordeel wil ick singen/ Een schoon gedicht wil ick te voorschijn bringen/ Waer meed’ ick God den Heerscher, boven-al/ Groot-maken sal”.

De psalmen klonken woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, en zaterdag de hele dag en avond. De gezongen liedteksten zijn afkomstig uit verschillende berijmingen: die van 1773, Petrus Datheen, Jacobus Revius en ds. C. J. Meeuse. Met het project ”Alle 150” wordt geld opgehaald voor de Faculté Jean Calvin, de gereformeerde theologische faculteit in Aix-en-Provence, en voor de Werkgroep Vervolgde Kerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Vrijdagavond is een student van de Faculté Jean Calvin, Darryl Tawembe, aanwezig. Hij doet een kort gebed en vertelt iets over de faculteit. Zijn vriendin Karlijn Beens zorgt voor de vertaling. „De Faculté Jean Calvin is de enige plek in Frankrijk waar gereformeerde theologie wordt gedoceerd”, legt Beens uit. „Mensen hebben daar echt het verlangen God te dienen. Mijn vriend vond het geweldig om met eigen ogen te zien wat ze in Nederland doen voor de faculteit. Het was een bemoediging.”

Youtube Alle 150 psalmen zingen | Leiderdorp ger. gem.

Danik Ploeg van de Calvijnkring Leiden, betrokken bij de organisatie, spreekt over een mooie belangstelling voor het project. „Een man kwam in z’n regenpak uit Alphen aan den Rijn hierheen fietsen”. Zelf nam Ploeg, een begenadigd pianist, zaterdagmorgen al om kwart voor zeven plaats achter de klavieren van het orgel.

De sfeer tijdens de dag is ontspannen: je kunt op je eigen moment naar binnen lopen of de kerkzaal verlaten. De psalmteksten worden op een scherm voor in de kerk geprojecteerd. Bij de coupletten staat aangegeven wie er zingen: mannen, vrouwen, of allen.

Zonlicht

Kort na elf uur is Psalm 86 aan de beurt. Zonlicht valt door de kerkramen, als de aanwezigen zingen: „Al de heidn’en door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot U komen, Heer’, bukken voor Uw aanschijn neer.”

Het fraaie orgelspel valt direct op: muzikaal en daadkrachtig, met een grote variëteit aan registraties en begeleidingstechnieken. De organist blijkt Hans Pors te zijn, een van de zestien organisten die zich hebben aangemeld voor het project. Wringend wordt de harmonisatie bij het zingen van de regels: „O mijn God, de trotsaards spannen/ boos te zamen met tirannen.”

Allemaal komen ze langs: juichpsalmen, wraakliederen, smeekbeden en lofprijzingen. De feestelijke Psalm 87, waarin de speellieden op harp en cimbel slaan, wordt gevolgd door de droeve Psalm 88, waarin de psalmist in eenzaamheid strijd voert met duizend rampen, terwijl al z’n vrienden en bekenden zijn verdwenen.

Een vader met drie dochters, lid van de gemeente, zingt zaterdag voor de tweede keer mee. „Ik vind het heel mooi dat je alle coupletten zingt, en niet zomaar een paar verzen, zoals we zondags doen”, reageert hij. „Wel ligt het zangtempo hoog. Dat merkte ik ook aan de kinderen. Het mocht van mij wat langzamer.”

„We hebben voor het zangtempo een richtlijn aan de organisten gegeven”, zegt Ploeg. „Bij ritmische psalmen zingen we op 65 tellen per minuut, de niet-ritmische psalmen doen we het wat sneller. We hebben op Psalmboek.nl gekeken hoe lang elk vers van een psalm duurt en zo uitgevogeld hoelang het geheel gaat duren.”

Volle borst

Het is zaterdagavond tegen halfelf als alle zangers gaan staan en Psalm 150 aanheffen: ”Looft, looft verheugd den HEER’ der heren!”. „Het was prachtig om dat met zo’n volle kerk te doen, maar ook met de studenten die dit initiatief hebben bedacht”, reageert mede-initiatiefnemer Gertrude de Wildt-Brouwer na afloop. „Zelfs na de 149 andere psalmen hadden ze toch nog stem om dit uit volle borst mee te zingen.”

De Wildt-Brouwer is samen met haar man Willem mentor van de Calvijnkring. Het idee voor het psalmenproject is tijdens een kringweekend geboren, vertelt ze. „Willem en ik vonden het eerst een wild plan, maar de studenten hebben enthousiast doorgezet. We hebben prachtige uren zingend met elkaar doorgebracht.”

>>psalmenprojectalle150.wordpress.com

>>bunq.me/psalmenprojectalle150