Algerijnse protestanten vrezen sluiting van nog veel meer kerken

Kerkzaal van de protestantse gemeente in de Algerijnse hoofdstad Algiers. Protestanten in Algerije hebben het idee dat de autoriteiten hun activiteiten willen stoppen, omdat teveel mensen zich tot het christendom bekeren. beeld RD

De recente sluiting van vier kerken in Algerije is volgens protestanten in het land nog maar het begin van de weeën. Ze stellen dat al hun kerken gevaar lopen. „De vrijheid van godsdienst staat onder grote druk”, zegt Ali Khidri van het Algerijns Bijbelgenootschap.

De Protestantse Kerk in Algerije (EPA), een verband van 45 plaatselijke gemeenten, uitte vorige maand in een verklaring haar „grote zorgen” over de sluiting van verschillende kerkgebouwen. Sinds november gingen vier kerken in het land op last van de overheid dicht en kregen de gemeenten die er samenkwamen te horen dat ze „alle activiteiten” moesten staken.

De kerkleiding wees bovendien op „intimidaties van allerlei aard” tegen haar leden. Zo kreeg een christelijke boekhandelaar in de noordoostelijke stad Oran te horen dat hij zijn winkel moest sluiten en zouden er pogingen zijn gedaan om de kwartelboerderij van een christen in dezelfde regio de nek om te draaien.

Het zijn ontwikkelingen die de kleine christelijke gemeenschap in het Noord-Afrikaanse land vervullen met angst voor wat nog komen gaat. „Er gaat van de sluitingen een dreiging uit die drukt op alle gemeenschappen van de EPA”, stelde de kerk in haar verklaring.

Volgens de regering is er geen reden tot paniek. De Algerijnse minister van Religieuze Zaken, Mohamed Aissa, zei op de Arabische zender Ennahar TV dat kerken moeten voldoen aan „de standaarden die gevraagd worden van een gebedshuis.” De vier gesloten kerken schoten volgens hem op dat gebied tekort. Hij voegde eraan toe dat ook een moskee op slot zou moeten als die bijvoorbeeld geen nooduitgang heeft.

Ali Khidri van het Algerijns Bijbelgenootschap kent de argumentatie, maar is ervan overtuigd dat er een andere agenda achter de sluitingen zit. „Ze willen de kerkelijke activiteiten dwarsbomen”, zegt hij vanuit Algiers. De reden is volgens hem simpel: „Er komen te veel mensen tot geloof.”

Feit is dat er relatief veel bekeringen van Algerijnen tot het christendom zijn. Het aantal officieel geregistreerde protestantse christenen ligt in Algerije op een kleine 40.000, maar volgens onderzoek van religiewetenschappers Duane Alexander Miller en Patrick Johnstone uit 2015 hebben bovendien zo’n 380.000 Algerijnen zich tot het christendom bekeerd. In Algerije wonen in totaal 40 miljoen mensen, van wie ruwweg 99 procent zich tot de soennitische islam rekent.

Hoewel Algerije formeel de vrijheid van godsdienst erkent, is de islam de staatsreligie. Khidri stelt dat de regering nu is begonnen met de implementatie van een wet uit 2006 die de „niet-islamitische godsdienst” reguleert. De wet vereist onder meer dat kerken goedkeuring vragen voordat een gebouw voor de eredienst gebruikt mag worden. Kerken moeten bovendien speciaal voor dat doel ontworpen zijn en dus als zodanig herkenbaar zijn. „Zodat de autoriteiten die kunnen beschermen”, verklaarde minister Aissa op Ennahar TV,

Hier ligt bij de protestanten een grote frustratie. „Die vergunningen voor kerkbouw krijgen we dus nooit”, zegt Khidri. De kerken hebben daarom de gewoonte ontwikkeld om ruimte te huren en de autoriteiten daarvan vervolgens op de hoogte te stellen. Wettelijk gezien moeten die kerken dus allemaal dicht.

Andere kerken, zoals de Rooms-Katholieke Kerk van Algerije, hebben volgens Khidri geen last van kerksluitingen. Dat zou komen doordat die kerk zich richt op de allochtone gemeenschappen en nauwelijks bekeerlingen kent. Het aantal rooms-katholieken in Algerije ligt op zo’n 100.000.

Khidri verwacht de komende weken meer kerksluitingen. „Al onze kerken lopen gevaar”, zegt hij. „Ons resten het gebed en de hoop op druk van buitenaf op de autoriteiten”