Alan Hirsch: Terug naar bedieningen uit Efeze 4 vers 11

4

De kerk heeft de taak het Evangelie verspreiden. Discussies over organisatiestructuren helpen niet. Beter is terug te keren naar de Bijbelse voorstelling van de kerk als het Lichaam van Christus.

Dat terug gaan naar de basis kan ertoe leiden dat de kerk weer een wereldveranderende beweging wordt, in plaats van een instituut.

Dat vindt de Amerikaanse auteur Alan Hirsch, die zaterdag sprak op de inspiratiedag ”Een kerk in beweging” in de Zwolse Verrijzeniskerk. Organisator van de bijeenkomst was de beweging Nederland Zoekt, in samenwerking organisaties als New Wine, Missie Nederland en het Evangelisch Werkverband

Hirsch sprak voor een gehoor van ongeveer tweehonderd belangstellenden over zijn nieuwste boek, waarin hij ingaat op de vijf Bijbelse standaarden die een missionaire beweging volgens hem hoog moet houden. Hij verwees daarbij naar zijn visie op de bedieningen in de kerk, volgens Efeze 4 vers 11. Daar wordt gesproken over de ambten van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar.

Volgens Hirsch kan de kerk in de Westerse wereld uit de crisis komen, door niet te blijven hangen in discussies over veranderende kerkstructuren, maar door de kerk als levend lichaam van Jezus Christus centraal te stellen.

Hirsch nam de Vroege Kerk en de vervolgde kerk in China als voorbeeld. „Toen de kerk in China ondergronds ging en de gebouwen en alle organisatorische hulpmiddelen werden afgepakt, kwam er een onvoorstelbare groei. Daaruit blijkt dat iedere gelovige een kerkplanter kan zijn. Elke gemeenschap van gelovigen kan uitgroeien tot een beweging die, net zoals dat met de Vroege Kerk gebeurde, in enkele eeuwen de wereld kan omvormen.”

In zijn tweede toespraak ging Hirsch in op het belang van evenwichtige verhouding tussen de vijf ambten. Het apostelschap gaat voorop, daarmee begint de beweging. Jezus Christus Zelf was een Gezondene. De kerk als beweging kwam er omdat de christelijke gemeente in beweging kwam, onder meer door Paulus en anderen uit te zenden.

Het apostelschap is een belangrijk element, maar niet het enige, omdat alle vijf elementen aanwezig en in balans moeten zijn, aldus Hirsch. „De apostel kan niet zonder de profeet. De profeet bewaakt de sociale gerechtigheid en protesteert als er aan Woordverkondiging zonder daden wordt gedaan. Maar tegelijkertijd kan de herderlijke zorg niet ontbreken. De pastorale zorg voor gemeenteleden is essentieel voor het kerk zijn. De leraren zijn nodig voor verdieping en Bijbelse doordenking tegen de veroppervlakkiging.”

Remmelt Meijer, teamleider bij Nederland Zoekt, benadrukte in zijn reactie het belang van de vijf bedieningen. Hij noemt die zowel vanuit zijn functie als kerkcoach als vanuit zijn ervaringen als pionier in Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmermeer) toepasbaar in een christelijke gemeente.

Rudolf Setz, directeur van Nederland Zoekt, noemde in zijn introductie van de inspiratiedag de kerkvisie van Alan Hirsch als een antwoord op de kerkverlating in traditionele kerken.

Zie ook:

„De kerk móét veranderen” (Reformatorisch Dagblad, 21 maart 2012)

Alan Hirsch, een Woord voor het Westen (interview) (Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2012)