Advies aan Hoge Raad: Vernietig uitspraak hof in ontslagzaak NGK-predikant

Het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag. beeld ANP, Niels Wenstedt

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert de raad om de uitspraak van het gerechtshof te Arnhem in de zaak van de ontslagen Nederlands gereformeerde predikant P. R. Gort te vernietigen.

Gort werd in 2008 losgemaakt van zijn gemeente, de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Hattem. De voormalig predikant vocht zijn ontslag aan bij de rechter. In januari 2018 oordeelde het gerechtshof dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen predikant en gemeente en dat het ontslag daarom getoetst moet worden aan het arbeidsrecht. Het hof sprak uit dat het ontslag van Gort „onredelijk” en „onrechtmatig” was. Ook moest de Ngk Hattem een schadevergoeding van 68.000 euro aan Gort betalen.

„Uitspraak gerechthof verzet de bakens richting kerk”

Die uitspraak was opvallend, omdat het gerechtshof daarmee het eigen kerkrecht van de NGK passeerde. Deze beslissing kon vergaande consequenties hebben voor het kerkelijk recht. Het hof week ermee af van eerdere jurisprudentie, waarbij in hoge mate wordt uitgegaan van „kerkelijke autonomie” in rechtszaken, tenzij dit strijdig is met de wet.

De Ngk Hattem ging in cassatie bij de Hoge Raad. Voor die uitspraak schreef advocaat-generaal mr. E. M. Wesseling-van Gent een advies dat eind mei is gepubliceerd. Wesseling schrijft dat het gerechtshof „niet (kenbaar) onder ogen [heeft] gezien dat partijen klaarblijkelijk hun rechtsverhouding hebben geregeld met de eigen regelingen van het kerkgenootschap en dat hun die vrijheid toekomt.” Omdat de eigen kerkelijke regelingen volgens de advocaat-generaal onvoldoende zijn meegewogen, adviseert zij de raad het arrest te vernietigen.

Hof Arnhem maakt inbreuk op kerkelijk recht

Het Nederlands Dagblad schreef woensdag dat de Hoge Raad het vonnis inmiddels vernietigd zou hebben. Een woordvoerder van de raad ontkende woensdagochtend desgevraagd echter dat er al een uitspraak in de zaak gedaan is. De uitspraakdatum is 19 juli.

Ngk Hattem stapt naar Hoge Raad

2018-01-30-pkOPI1-Europese_hof_kerk___staat-7-FC_webRechter velt oordeel in kerkelijke zaak.