Adré en Marja Lichtendonk uitgezonden naar Bosnië

Marja en Adré Lichtendonk.

Adré en Marja Lichtendonk zijn zondag vanuit de hervormde gemeente van Putten door de GZB uitgezonden naar Bosnië.

De dienst werd geleid door hun oud-wijkpredikant ds. H. Markus uit Leerdam. De Schriftlezing was uit Mattheüs 28:16-20 en Handelingen 2:1-11. Kerntekst voor de prediking was: „En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken (...)” (Mattheüs 28:18-19a).

De uitzending werd verricht door de plaatselijke predikant en bestuurslid van de GZB ds. W. C. Polinder. Namens de GZB sprak Iwan Dekker, regiocoördinator Europa. Adré Lichtendonk sprak vervolgens nog een enkel woord.

Adré en Marja Lichtendonk gaan de kerken in Bosnië dienen door middel van toerusting, bemoediging, hulp bij diaconale taken en het stimuleren van onderlinge verbondenheid.