Aantal meldingen misbruik in kerken groeit

Ineke van Dongen van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. beeld RD

Bij de Stichting Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties werden in 2017 in totaal 101 gevallen van grensoverschrijdend seksueel gedrag geregistreerd.

Dat is een toename van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Uit het jaarverslag, dat de stichting woensdag presenteerde, blijkt dat het aantal adviesvragen fors toenam, van 62 naar 81.

Bij een adviesvraag is er sprake van misbruik in de kerkelijke context, zonder dat een kerkelijke functionaris is aangeklaagd. Volgens coördinator Ineke van Dongen geeft het meldpunt steeds vaker advies over nazorg, bijvoorbeeld als dader en slachtoffer lid zijn van dezelfde gemeente.

Volgens Van Dongen zoeken mensen „eerder en vaker” contact. „Er is meer openheid om over misbruik te spreken. Mensen kijken minder snel weg wanneer een situatie ontoelaatbaar is.”

Het meldpunt is een initiatief van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.