Aantal christenen in Iran groeit

Luchtfoto van de Iraanse hoofdstad Tehran. beeld David Astley

In het islamitische Iran gaan steeds meer moslims over tot het christendom. Volgens meerdere onafhankelijk onderzoeken gaat het inmiddels om zo’n vier miljoen mensen.

Dat meldt de christelijke Duitse nieuwdienst Idea op basis van berichten van Mehrdad Fatchi, de leider van het Londense Pars Theological Centre. Fatchi sprak op zondag op een conferentie over wereldzending in Stuttgart.

De grootschalige overgang van Iraanse moslims naar het christendom begon volgens Fatchi aan het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw. Verschillende leden van traditionele orthodoxe kerkgemeenschappen beweerden toen dat ze de opgestane Christus hadden ontmoet. Sindsdien is er volgens Fatchi in toenemende mate sprake van genezingswonderen, verschijningen en visioenen. Ook christelijke radio- en televisiezenders besteedden daar meerdere malen aandacht aan.

De groeiende belangstelling voor het christendom in Iran wordt ook in de hand gewerkt door teleurstellingen in de economische en politieke situatie van het land, zei Fatchi. Ook raken moslims teleurgesteld in de beperking van hun individuele vrijheid.

Afvalligheid van de islam en overgang tot het christendom wordt in Iran als een misdaad beschouwd waarop de doodstraf staat. Daarom houden zich veel voormalige moslims schuil in ondergrondse gemeenschappen, aldus Fatchi. Het Londense Pars Theological Centre ondersteunt hun voorgangers en leiders.

Geopende deuren

De manager van de zendingsconferentie in Stuttgart, Ulrich Weinhold, beschreef Iran voor de 800 conferentiebezoekers als een land waar God vele deuren opent voor het Evangelie. „Mensen zouden dat zelf niet voor mogelijk hebben gehouden.”

Weinhold sprak ook over de situatie in andere landen, zoals Zuid-Sudan en Mozambique. Daar zien christenen meer ruimte om verzoening tussen vijandige etnische groepen tot stand te brengen. „Christelijke gemeenschappen in Duitsland kunnen daaraan bijdragen door gebed, financiële steun en het sturen van medewerkers. Niemand weet hoe lang we deze mogelijkheden nog hebben.”

In Nepal werden christenen lang getolereerd, zei Weinhold, maar de laatste jaren wordt de godsdienstvrijheid in het boeddhistische land –net als in buurland India– steeds verder ingeperkt. „Zending bedrijven in Nepal kan leiden tot uitsluiting, vervolging en gevangenisstraf.”