Aanpassing interieur Andrieskerk Amerongen

De Andrieskerk te Amerongen. beeld RD

Het interieur van de Andrieskerk in Amerongen wordt grondig aangepakt. De kerkenraad van de protestantse gemeente Amerongen wil de dorpskerk geschikt maken voor zijn „huidige opvattingen over de eredienst.” In de kerk worden ook andere diensten (rouw- en trouwdiensten) en concerten gehouden.

De eerste fase is in het voorjaar afgerond. Deze betrof de vervanging van de kerkbanken door 215 stoelen en de aanleg van een nieuwe vloer, deelt Bert Melles, voorzitter van de bouwcommissie, mee. „We hebben gekozen voor een meer flexibele inrichting van de kerk.” In de tweede fase komt er een aparte ruimte voor kindernevendiensten in de kerk en worden er twee houten units geplaatst voor keuken- en toiletvoorzieningen.

Een aantal omwonenden maakte overigens bezwaar. Hun bezwaren richtten zich tegen de plaatsing van de stoelen en de units. Zij spraken van een ernstige aantasting van het monumentale interieur. Melles: „Het kerkinterieur heeft in de loop van de tijd wel vaker veranderingen ondergaan. De aanpassingen waren nodig. We verwachten geen goudmijn van de verhuur van de kerk. De belangrijkste functie van het gebouw blijft de kerkdienst.”