HSV-Jongerenbijbel wil boodschap verbinden met leefwereld jongeren (met fotoserie)

HSV-jongerenbijbel
Beeld RD, Henk Visscher Henk Visscher
20

NIJKERK. „Vandaag bieden wij op hoop van Gods zegen jongeren een Bijbel aan die betrouwbaar en begrijpelijk is en die de boodschap wil verbinden met hun leefwereld.” Zo presenteerde drs. P. J. Vergunst zaterdag in Nijkerk de nieuwe Jongerenbijbel in de Herziene Statenvertaling (HSV).

De Grote Kerk in Nijkerk was goed gevuld met genodigden en belangstellenden van verschillende kerken, stichtingen en (jongeren)organisaties. ”God and God alone” luidde het openingslied van jongerenkoor Testify uit Nijkerk, die medewerking verleende aan de bijeenkomst.

Vergunst, stuurgroeplid van de HSV-Jongerenbijbel, memoreerde in zijn openingswoord een uitspraak van de overleden hervormde predikant ds. B. J. van Vreeswijk bij de presentatie van de eerste deeluitgave van de HSV in 2004. De toenmalige voorzitter van de HSV gaf aan dat de HSV samenbindend heeft gewerkt, in verbondenheid met de belijdenis van de Reformatie en met als doel de gezinnen te dienen. Vergunst: „Die doelen erkennen we nog altijd, ook al klinkt een andere stem, die ons scherp houdt. Dit project heeft samenbindend gewerkt en in die geest willen we vandaag bijeen zijn.”

Twee jongeren van vijftien en een half jaar, Margreet van Maanen en Matthias Blankesteijn, namen uit handen van ds. H. Russcher, voorzitter van het HSV-bestuur, de eerste HSV-Jongerenbijbel in ontvangst. Ze zijn geboren in 1998, het jaar waarin de hervormde predikant dr. M. J. Paul tijdens een predikantenvergadering van de Gereformeerde Bond de kwestie van de moeilijkheidsgraad van de Statenvertaling aansneed. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond besloot daarop het initiatief van de herziening van de Statenvertaling op te pakken.

Marieke de Vries, jeugdwerkadviseur bij het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken en lid van kernredactie van de HSV-Jongerenbijbel, las Psalm 119, vers 97-112 uit de HSV voor en vertelde hoe bij deze Psalm de HSV-Jongerenbijbel te gebruiken is.

Zij wees op de icoontjes in de jongerenbijbel die voor uitleg staan. Het psalmgedeelte vertelt van Gods Woord als een lamp voor de voet. De Vries: „In de tijd van de Bijbel was de lamp een olielampje dat een flikkerend lichtje gaf, niet een felle bouwlamp. Met een olielampje kun je niet hardlopen, ook niet ver vooruit kijken, maar het gaat wel met je mee. Lees in je Bijbel en maak de tekst tot een gebed. Laat zien dat Gods Woord werkelijk als dat olielampje wil zijn: de Bijbel is waarheid en werkelijkheid. Niet dat alle levensraadsels opgelost worden, maar dan is wel daar het Woord.”

Ds. Russcher borduurde in zijn meditatie hierop voort. „We weten niet in Nederland wat duisternis is, overal is kunstlicht. Maar in het Bijbelse Israël was dat anders, ’s avonds was het aardedonker. Het olielampje gaf licht voor twee meter, genoeg om voort te reizen. Gods Woord is een looplamp, zonder dat licht kan ik geen stap verzetten. Eén van de eerste woorden in de Bijbel is: Er zij licht. Maar wij hebben de lichtknop omgedraaid, met als gevolg: duisternis in de wereld en in ons eigen hart.”

Ds. Russcher gaf aan dat God echter Zijn Woord aanreikt, actueel ook voor jongeren die hun weg in de hectiek van het leven moeten gaan. „Als je daarin gaat lezen, gaat de nacht niet voorbij en worden niet alle problemen opgelost. De Bijbel is geen handboek probleemoplossingen, maar wijst wel de weg dwars door het leven heen. Bij elke volgende stap licht de Heere bij door Zijn Woord. De HSV-Jongerenbijbel wil helpen dat je dieper doordringt in het Woord en het Woord dieper in jou. God geeft je geen briefje uit de hemel, maar wel Zijn Woord en Hij belooft je Zijn Geest om in het donker je weg te vinden. Dan reis je zonder levensangst en stervensnood.”

Diane Palm, jeugdwerkadviseur bij de hervormd-gereformeerde jongerenorganisatie HGJB in de Protestantse Kerk in Nederland, deed uit de doeken hoe de Bijbel „echt open” kan gaan. Zij deed dat aan de hand van vier kernwoorden: ”persoonlijk” (de Bijbel is niet alleen informatie, maar heeft ook te maken met relatie), ”zelfstandig” (wees niet afhankelijk van een uitleg van derden, zoals een dagboek), ”actief” (je moet op de teksten kauwen en daarover mediteren) en ”samen” (onderzoek de Bijbel met elkaar en bemoedig anderen om meer met Gods Woord bezig te zijn). Zij hoopte dat de HSV-Jongerenbijbel niet alleen op nachtkastjes terechtkwam maar ook midden in de gemeenten.

Ruim tachtig mensen hebben aan de HSV-Jongerenbijbel gewerkt. Ze schreven teksten (uitleg, verwerking en verdieping bij Bijbelteksten), of maakten illustraties en foto’s. De eerste oplage van 10.000 stuks is al bijna uitverkocht, zo meldde Jongbloed-uitgever D. A. Aangeenbrug zaterdag desgevraagd. Momenteel wordt er gewerkt aan een HSV-Studiebijbel, die mogelijk volgend jaar zal verschijnen.

Secretaris van het HSV-bestuur drs. I. A. Kole stond in zijn slotwoord stil bij het traject dat doorlopen is vanaf de presentatie van de HSV in Dordrecht, in 2010, tot die van de HSV-Jongerenbijbel in Nijkerk. Hij was zeer verwonderd over het vele werk dat in de afgelopen jaren is verricht. „Echt, om stil te worden.”

Uitgever Aangeenbrug bedankte in zijn slotwoord onder meer hoofdredacteur dr. S. D. Post, projectleider ds. K. van der Kamp en eindredacteur ds. L. B. C. Boot.