Herdenkingsdienst: „Dankbaar zijn voor voorrechten in ons onderwijs”

Vrijheid van onderwijs
Een actie voor China is een van de activiteiten die de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017 op touw heeft gezet. beeld RD
3

VEENENDAAL. Honderd jaar gelijkberechtiging van het bijzonder onderwijs mag veel meer aandacht krijgen dan nu gebeurt, vindt de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017. Met oog voor eigen voorrechten én hart voor anderen ver weg. Woensdagavond wordt er een herdenkingsdienst gehouden.

Secretaris dr. L. D. van Klinken, gepensioneerd schoolbegeleider van het Ds. G. H. Kerstencentrum, zet zich sinds een jaar in voor herdenking van de grondwetswijziging van 1917 die christelijke en andere bijzondere scholen dezelfde rechten en bekostiging gaf als het openbaar onderwijs. Woensdagavond krijgen Van Klinken en drs. D. Vogelaar, voormalig schoolleider van de Pieter Zandt in Kampen, tijdens de bijeenkomst in de Sint-Janskerk in Gouda het boek overhandigd dat ze over de geschiedenis van het reformatorisch onderwijs schreven.

De herdenking ging in januari van start tijdens het jaarlijkse Vianencongres van het reformatorisch onderwijs. Daar werd een documentaire gepresenteerd. Tevens ging een actie van start waarbij geld wordt ingezameld voor het christelijk onderwijs in China. „We willen niet alleen herdenken, maar ook iets doen voor christenen die in een veel minder riante positie verkeren dan wij”, zegt Van Klinken.

Op 29 maart volgde in Veenendaal de presentatie van het leesboek ”Schoolstrijd” van Marian Schalk-Meijering en het gratis lesmateriaal dat op de website 100jaarvrijheidvanonderwijs.nl is geplaatst.

In de Goudse Sint-Jan is er woensdagavond een herdenkingsdienst. „Enerzijds houden we heimwee naar openbaar christelijk onderwijs als ideaal, anderzijds moeten en mogen we dankbaar zijn voor wat we hebben.”

„Je kunt je afvragen of het besef voldoende leeft welke voorrechten we hebben”, zegt Van Klinken. „De gelijkberechtiging en bekostiging van ons onderwijs zijn een groot goed, al een eeuw lang. Dat noopt tot dankbaarheid. Daarom hopen we dat het een drukbezochte dienst wordt en dat scholen gebruikmaken van het vele materiaal dat beschikbaar is. Ook de actie voor China verdient steun en aandacht.”

De samenkomst in Gouda wordt geopend door ds. H. A. van Zetten uit Benthuizen, voorzitter van de raad van toezicht van scholenorganisatie VGS en voormalig directielid van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Dr. R. Bisschop, onderwijswoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de SGP en eveneens oud-directielid uit het voortgezet onderwijs, spreekt over het thema ”Waakzaam en dienstbaar” en drs. L. N. Rottier, bestuurder van Driestar educatief, over ”De volgende 100 jaar.”

W. B. Kranendonk, voorzitter van de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017 en uitgever bij De Banier in Apeldoorn, presenteert het boek van Van Klinken en Vogelaar dat deze uitgeverij op de markt brengt. Drs. R. A. van der Garde, bestuurder van het Ds. G. H. Kerstencentrum, verzorgt de sluiting.

Het boek haalt de geschiedenis van de schoolstrijd op een laagdrempelige wijze voor het voetlicht, zegt Van Klinken. „Daarbij besteed ik onder meer aandacht aan de ledeboerianen en de Kruisgemeenten, die hier en daar een school probeerden te stichten.

Voor een volgend hoofdstuk nam Van Klinken meer dan twintig herdenkingsboeken van scholen door. Aan de hand daarvan belicht hij thema’s zoals kerkelijke samenwerking, schoolgebouwen en de wijze waarop de identiteit gestalte werd gegeven.

Drs. D. Vogelaar beschrijft de totstandkoming van de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en de verwante scholen Ichthus in Veenendaal en Prins Maurits in Middelharnis.

Op 9 september wordt in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht een boek van dr. J. Exalto gepresenteerd. De docent historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar de wijze waarop de reformatorische scholen met allerlei onderwijsontwikkelingen zijn omgegaan. vrijheidvanonderwijs.nl