Evangelisatie geen optie maar opdracht

Evangelist Baan (achter katheder) spreekt tijdens de landelijke toerustingsdag evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. beeld Martin Droog Martin Droog

GOUDA. „Evangeliseren is geen optie waarbij je kunt overwegen of deze taak wel of niet bij je past. Het is een opdracht van de Heere Jezus, maar wel met de troostvolle toevoeging: Ik ben met u.” Zo klonk het afgelopen zaterdag in de gereformeerde gemeente te Gouda op de landelijke toerustingsdag voor evangelisatie.

Het thema van de dag, ”Lerende hen onderhouden”, is genomen uit de zendingsopdracht. Evangelist Baan opent de dag. Door de grote opkomst wordt de opening voor het eerst in de grote kerkzaal gehouden. „Het is mooi dat er elk jaar meer mensen naar deze dag toe komen. Maar het is ook steeds harder nodig”, verzucht Baan.

Aanvankelijk zou ds. A. Schreuder de lezing geven, maar omdat hij door een begrafenis niet aanwezig kan zijn, leest evangelist Baan de lezing van de predikant voor. De lezing is toegespitst op het geven van een goed vervolg aan een eerste contact. „Hoe kunnen we verder komen in het uitdragen van de Bijbelse boodschap? We weten allemaal hoe moeilijk het is om met de ander dieper in het Woord door te dringen. Maar als je aan de ene kant de boodschap hoort: „Gaat heen”, klinkt er aan de andere kant: „Ik ben met u.” Als je dit steeds bedenkt, hoef je zelf niets te doen.”

Zin voor zin worden de woorden van de Heere Jezus uitgelegd. „Je ziet dat de Heere Jezus Zijn Koninkrijk bouwt door onderwijs. Het Griekse woord dat hier staat heeft alles te maken met ons woord ”didactiek”. De Heere neemt mensen bij de hand, toont geduld met hen, zoals je dat ook in een klas bij een juffrouw ziet. Ook wij moeten geduld hebben. Ook wij moeten weten waar we met onze woorden naartoe willen. De Heere Jezus heeft Zelf ook altijd die houding getoond.”

In zijn tweede brief aan Timotheüs geeft Paulus in het tweede hoofdstuk adviezen die volgens ds. Schreuder nog steeds waardevol zijn voor evangelisatie. „Timotheüs moet zich niet laten verleiden tot twistgesprekken. Wanneer we heel rationeel en gericht op ons eigen gelijk gaan discussiëren, raken we de harten niet. Breng je het echter als: „Laten we samen kijken wat de Bijbel hier over zegt”, dan komen we verder.” Ook vraagt Paulus van Timotheüs een vriendelijke houding. „Wat is het voor ons soms moeilijk om vriendelijk te zijn en tegelijk eerlijk. Het woord dat hier staat kan echter ook vertaald worden met ”mild”. Dan verhullen we niets. Milde mensen zijn mensen die weten wat genade is.”

Paulus had veel vrucht op zijn werk gezien. Toch drukt hij zich voorzichtig uit met de woorden: „Of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid.” „Klinkt dat niet wat lijdelijk?” vraagt ds. Schreuder zich af. „We zien dat Paulus weet dat bekering Gods werk is. Hij weet dat God vruchten kan geven, maar ook dat Hij dat op Zijn tijd doet. Laten we net als Paulus eenvoudig onze hand aan de ploeg slaan, opziend naar de Heere of Hij ons wil helpen.”

Het is belangrijk om te weten wat er in andere mensen leeft, zo sluit ds. Schreuder zijn lezing af. „Hun basiservaringen en gevoelens zijn aanknopingspunten in een gesprek. Het is al een hele stap als mensen naar aanleiding daarvan met ons samen willen gaan luisteren naar wat de Bijbel zegt. Ook de heilsfeiten vormen een goed begin voor een gesprek. Voor alle Nederlanders heeft Kerst, Goede Vrijdag en Pasen betekenis. Ook daar kun je op insteken. Laten we getrouw zijn in het uitdragen. En laten we daarbij niet vergeten dat de Heere Jezus gezegd heeft: Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde.”

De evangelisten Van de Boogaard en De Visser uit respectievelijke Tilburg en Leeuwarden vertellen van hun ervaringen met langer durende contacten. De Visser: „Op onze post zien we bij de maaltijden een groep van zo’n 35 mensen met regelmaat terugkomen. We nemen dan tien minuten de tijd om te lezen uit de Bijbel en er wat uitleg bij te geven. Sommige bezoekers zeggen daarover: „Dat is onze kerkdienst, die willen we niet missen.” Brengt de Heere mensen onder het Woord, dan houdt Hij ze ook vast.”

Baan reageert: „Ja, we denken nog te vaak: Als we de mensen maar de kerk in krijgen. Maar die drempel is soms zo hoog. Als evangelist ben je blij met elk uurtje dat je met mensen rond een open Bijbel zit.”