Ds. Van de Ruitenbeek neemt afscheid van hervormd Dussen-Hank

Ds. M. van de Ruitenbeek heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van het Brabantse Dussen-Hank.

De scheidende predikant bediende het Woord uit Filippenzen 4:7: „...en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Het thema van de afscheidspreek was: ”De vrede van God biedt bescherming”.

Het predikantsgezin werd toegesproken door ds. J. Brouwer namens de classis en de werkgemeenschap van predikanten, en door ouderling-kerkrentmeester S. W. Spiering namens kerkenraad en gemeente. Aansluitend werd de scheidende predikant en zijn gezin Psalm 121:4 toegezongen.

Ds. Van de Ruitenbeek heeft de gemeente van Dussen-Hank ruim vijf en een half jaar gediend.

De predikant vertrekt naar de hervormde gemeente in Wilnis. Daar doet hij op 10 september intrede.