Vierentwintig Bijbellezingen ds. Van Boven over Daniël

Boekomslag. beeld uitgeverij Den Hertog

”Open vensters naar Jeruzalem” luidt de titel van een boek met 24 Bijbellezingen over Daniël (Den Hertog, Houten, 27,50 euro). De auteur, ds. B. J. van Boven, hield deze in de jaren 2012 tot 2014 in de gereformeerde gemeente te De Valk-Wekerom.

De titelwoorden zijn ontleend aan Daniël 6:11. „Daniëls hart lag in Jeruzalem”, schrijft ds. Van Boven in zijn woord vooraf. „En dat niet zozeer omdat het daar zo veel beter was. Alles lag in diep verval. Maar wel omdat de Heere geboden had dat aldaar Zijn woning zou zijn. De plaats van het bloed, het offer en het lam. Alles in de tempel sprak van de komende Christus. Alles sprak van de enige weg waardoor een verloren zondaar met God verzoend kan worden: het bloed van het Lam. Daar lag nu het hart van Daniël.”