Twaalf Artikelen voor jongeren

De twaalf artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. beeld RD, Henk Visscher
2

Bram van der Horst, godsdienstdocent aan het Hoornbeeck College in Kampen, is opnieuw in de pen geklommen en heeft in vervolg op zijn al eerder geschreven boek ”Leer mij Uw weg”, over de Tien Geboden, een nieuw boek geschreven.

Stap voor stap neemt hij jongeren mee aan de hand van de Twaalf Artikelen van het geloof. Van der Horst moet aan het slot van zijn boek eerlijk bekennen dat hij al schrijvend meer en meer onder de indruk raakte van de grote betekenis en inhoud van deze geloofsbelijdenis. En al lezend merk je ook als lezer dat je hem moet bijvallen.

”Geef mij geloof” is een heel duidelijk, helder boekje over de Twaalf Artikelen van het geloof. In eenvoudige bewoordingen loopt Van der Horst alle artikelen langs. Hij heeft een fijne manier van schrijven, en je merkt als lezer dat hij veel met jonge mensen omgaat.

Aan ieder hoofdstuk gaat een introductie vooraf, die voor jongeren aansprekend is. Na de introductie probeert van der Horst met een heldere uitleg weer te geven wat de inhoud is van het geloofsartikel. Vervolgens trekt hij de lijn naar vandaag. Aan het slot van ieder hoofdstuk staan vragen die gemakkelijk in groepsverband te bespreken zijn.

„Eeuwig leven betekent dat het nooit meer ophoudt”, zo schrijft godsdienstcollega Van der Horst in het laatste artikel. Essentieel is dat hij in dit hoofdstuk de situatie schetst van ons, diep verloren mensen. De diepe zondeval in Adam, de consequentie daarvan, maar ook de verlossing die mogelijk is in Christus. „Als de Heere Zijn volk van dood levend maakt, schenkt Hij hun het eeuwige leven.”

Behalve de pastoraal bewogen uitleg die Van der Horst van de artikelen geeft, is hij ook erg praktisch. In het artikel over het werk van de Heilige Geest beschrijft hij hoe de Heilige Geest in de harten van mensen zaligmakend werkt. Maar ook geeft hij daar op een eenvoudige wijze weer hoe Gods kinderen de Heilige Geest kunnen bedroeven.

Jonge mensen, het is een eenvoudig boek. Schaf het aan. Lees steeds een stukje. Het zou ook wel mooi zijn als je dit eens leest voor de kerkdienst. Dan begrijp je waarom de geloofsbelijdenis beleden wordt in de gemeente. Dan begrijp je ook waarom de predikant begint met: „Eenieder spreke in zijn of haar hart aldus, of als volgt.”

Wat ook fijn is, is dat het een heel handzaam boekje is. Je kunt het bijvoorbeeld ook gemak- kelijk meenemen in je schooltas. Van harte aanbevolen.

Geef mij geloof, Bram van der Horst; uitg. Groen; 144 blz.; € 12,95