Troost van een elfje, een eilandje waar je je begrepen voelt

Het maken van elfjes, gedichtjes met een vaste structuur van elf woorden, troostte Nettie Rottier (1965) uit Amsterdam. Ze verloor in haar jeugd haar vader en toen ze 48 was overleed haar man. In haar gedichtjes proef je dat ze weet wat het is om een dierbare te moeten missen.

Een elfje is een eilandje waar je je begrepen voelt en even niet alleen hoeft te zijn. In ”Elfentroost” staan daar prachtig verwoorde voorbeelden van.

De lezer kan ook leren zelf een elfje te maken aan de hand van een stappenplan. Rottier helpt daarbij om woorden te vinden, zodat er in je hoofd wat ruimte komt. Dat gebeurt op een leerzame manier. Daar waar gevoel en ratio versmelten kan een elfje ontstaan.

Rottier geeft ook in het kort weer welke gedachten ze wilde vatten in haar eigen elfjes. Zo kan de lezer de korte gedichtjes ‘snappen’.

Je komt er ook in tegen hoe verwarrend rouw is. Via het elfje probeert de auteur dit te vangen in woorden. Een poging om toch iets te zeggen wat zo moeilijk onder woorden is te brengen. En het leert om voorzichtig met woorden te zijn, en de ander niet voor te schrijven hoe hij of zij moet rouwen.

”Elfentroost” is geen boekje om achter elkaar uit te lezen. Een brokje is al voedzaam.

De uitgever kondigt ”Elfentroost” aan als een waardevol boekje vol troost. Troostende woorden van God staan er echter niet in. Maar de lezer wordt wel aangemoedigd om vanuit de eigen situatie een elfje te maken. Dit zal vooral degenen aan- spreken die taalgevoelig zijn.

Boekgegevens

”Elfentroost. Rouwverwerking in elf woorden”, Nettie Rottier; uitg. Elikser, Leeuwarden, 2017; ISBN 978 90 8954 936 5; 127 blz.; € 15,-.