Surrealistische wereld

Bloedstollend en angstaanjagend is ”Nummer 49” van Ted Dekker. Met een weergaloze verbeeldingskracht zet hij de surrealistische stad Eden neer, waar de 153 inwoners gehersenspoeld zijn en geregeerd worden door angst. De blinde Rachelle is de uitzondering. Ze leeft in twee werelden, de wereld in Eden en haar droomwereld bij Talya. Rachelle is een Mysticus, en wel nummer 49, die de wereld moet laten zien dat in echte liefde geen angst is. Haar missie is om te aan te tonen dat haar blindheid niet het gevolg was van een zonde, maar „opdat de glorie van God in haar geopenbaard zou worden.” De twee werelden botsen heftig en de wrede Vlad moordt en verleidt tot het bittere einde. Lukt het Rachelle om de Vijf zegels van Waarheid op tijd te vinden en zo de mensheid te redden?

Opnieuw weet Ted Dekker te fascineren met een bizar verhaal, dat aantrekt en afstoot. De lezer slingert de hele tijd tussen het absurde en het ware in. Bijbelse waarheden zijn verpakt in een modern jasje en worden achter in het boek met de juiste vindplaats in de Bijbel geciteerd. De boodschap die Dekker bij monde van Rachelle overbrengt, is, dat we niet van deze wereld zijn, maar „in christi.” In Christus is onze nieuwe identiteit als gelovige, en het aardse leven is slechts een omhulsel, een aarden vat, broos en kwetsbaar. Hét Licht vinden in de duisternis is onze bestemming, aldus Dekker. De vreselijke strijd die hiermee gepaard gaat in de hemelse gewesten, vindt zijn vervolg in deel 2.

Boekgegevens

Nummer 49, Ted Dekker; uitg. KokBoekencentrum; 464 blz.; € 22,99.