Actieprentenboek maakt kinderen wegwijs in de geschiedenis

Kleuters leven vooral in het hier en nu. Hun tijdsbesef is nog groeiend en jaartallen zijn voor hen onbekend. ”Vroeger” ...