Verzedelijken in de strafkolonie

2

Het was zo’n mooi idee. Armoedzaaiers ”beschaven en verheffen” door hen landarbeid te laten verrichten. De praktijk was weerbarstiger. ...