Vertwijfeling als dodelijke ziekte

4

De mens die voor zichzelf op de vlucht is, leeft vertwijfeld. De Deense denker Søren Kierkegaard (1813-1855) schreef ...