Een leeg publiek domein

„Nederland heeft in een halve eeuw iets belangrijks verloren laten gaan, toen de sociale norm van gelovig naar ongelovig ging.” beeld Niek Stam
2

In Nederland is het seculiere denken zo diep doorgedrongen dat we niet meer weten hoe we met de christelijke erfenis ...