Het verhaal om te illustreren: Vogeltje

Illustratiewedstrijd
beeld iStock
2

„Martina!” zei hij. Hij zat op een tafel midden in het lokaal. Zijn voeten op een met verf besmeurde stoel, een cirkel van ezels om zich heen en de lichtval op zijn gezicht, alsof er een les begon waarvoor hij model zou zitten. Onbeweeglijk bleef hij uit het raam staren tot ik mijn spullen had uitgepakt en verspreid over de tafels. Helderwitte vellen waren het, met de voorstelling keurig in het midden. De potloodvegen aan de randen had ik vanmorgen met een gummetje verwijderd.