Spurgeon als gunnende prediker

In ”Alles uit genade” (uitg. Den Hertog, Houten; € 14,50) schrijft de Engelse prediker Spurgeon in eenvoudige bewoordingen over de wezenlijke zaken in het leven van de mens: de rechtvaardiging van de goddeloze, het zaligmakend geloof, de bekering, vergeving van zonden en het volharden in het geloof.

Spurgeon toont zich de gunnende prediker. Tot besluit schrijft hij: „In gedachten neem ik u nu bij de hand. Ik houd u stevig vast. Voelt u mijn broederlijke greep? Er zijn tranen in mijn ogen wanneer ik naar u kijk, en zeg: Waarom wilt u sterven? Wilt u geen gedachte schenken aan uw ziel? Wilt u door pure zorgeloosheid verloren gaan? O, doe dat niet! (...) Wijs Jezus niet af, Zijn liefde, Zijn bloed, Zijn heil. Waarom zou u dat doen? Ik smeek u, wend u niet af van uw Verlosser!”