Puriteinse klassieken

In de serie ”Puriteinse Klassieken” van uitgeverij De Banier verschenen deel 4, 5 en 6. Deel 4 betreft ”De Christinnereis” van John Bunyan, een werk uit 1684, dat samen met ”De Christenreis” tot de belangrijkste werken behoort die uit Bunyans pen voortkwamen. Het boek is vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars. Deel 5 is ”Groot belang van de zaligheid” van Thomas Halyburton, een van de bekende Schotse theologische werken. Halyburton beschrijft in drie delen de noodzaak van redding voor een zondaar, de genezing die er is in Christus en hoe een waar christen zijn leven in moet richten. Deel 6 betreft ”Tenzij dat iemand...” van Stephen Charnock, waarin deze puriteinse predikant het thema wedergeboorte diepgaand uiteenzet. Het boek is vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp.

De Christinnereis, John Bunyan, Groot belang van de zaligheid, Thomas Halyburton, Tenzij dat iemand..., Stephen Charnock; uitg. De Banier; 307, 436 en 643 blz.; € 26,95, € 29,95 en € 34,95