Persoonlijk getuigenis van toewijding Bijbelvertalers

Een taalonderzoeker op weg naar een christelijke gemeente in de bergen van Myanmar. De eerste stap richting een Bijbel in de eigen taal is met dit pionierswerk gezet. beeld Wycliffe
2

De eindstreep nadert, het einde van een wedloop, „het begin van het Bijbelvertaalwerk in de laatste etnische groep die een Bijbelvertaling in de eigen moedertaal nodig heeft.” Met deze woorden vol verwondering opent het boek van Bob Creson en Carol Schatz, ”De eindstreep”.

Voor het eerst is het aantal etnische groepen dat nog wacht op een vertaling van de Bijbel in hun eigen taal minder groot dan het aantal groepen waarin een Bijbelvertaalproject bezig is.

De auteurs werken voor Wycliffe Bijbelvertalers en vertellen op een heel toegankelijke manier over het belang van Bijbelvertaalwerk, in het bijzonder over Bijbelvertaalwerk in ieders moedertaal. Het is een recht van ieder mens om de Bijbel te hebben in de taal van zijn hart, zijn moedertaal.

Aan de hand van sprekende voorbeelden laten Creson en Schatz zien hoe moeilijk het proces van Bijbelvertaalwerk is, maar ook hoe geweldig de uitwerking is wanneer mensen voor het eerst in hun leven het Woord van God horen in hun eigen taal.

Gebed

De rol van het gebed is hierin onmisbaar. „Voor een taalgroep bidden houdt in gemeenschap met God, Die kiest voor de minste, de laatste en de verloren mensen”, voor „the least, the last and the lost.” De Bijbel is het fundament voor het stichten en de groei van kerken, voor evangelisatie en discipelschap.

In beknopte hoofdstukjes kun je lezen dat naast Bijbelvertaalwerk ook alfabetiseringswerk en onderwijs ontzettend belangrijk zijn. Het vertaalwerk gaat hand in hand met dienstverlening, om zo aan de behoeften van de mensen te voldoen.

Moderne techniek

Onderwijs is de eerste stap om uit diepe armoede te raken. De schrijvers laten zien dat door de moderne techniek van satellieten, smartphones en tablets het Bijbelvertaalwerk een enorme vlucht heeft genomen. Wycliffe heeft dan ook ”Vision 2025” geformuleerd: in 2025 is er een begin gemaakt met het vertaalwerk in elke taalgroep die nog een Bijbelvertaling nodig heeft. Alle taalgroepen zullen bereikt worden met de kracht van Gods Woord in hun eigen taal. Hiervoor is samenwerking nodig met verschillende internationale partners.

De schrijvers illustreren aan de hand van heel persoonlijke getuigenissen wat het hunzelf en anderen kost om hun leven toe te wijden aan Bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk. Juist deze getuigenissen maken het boek tot een bijzonder geheel. Ze geven de feiten een gezicht en de emoties die beschreven worden, raken je als lezer.

De vraag die vervolgens ook gesteld wordt, is heel direct: wat mag het ons als lezer kosten, wat willen we opofferen voor God en Zijn Koninkrijk? De schrijvers zijn er vast van overtuigd dat in onze generatie de laatste doelgroep met Gods Woord bereikt zal worden. Zijn wij bereid om een schakeltje te zijn in de lange keten van mensen die zich inzetten om een einde te maken aan Bijbelarmoede?

Verwachting

”De eindstreep” is een boeiend, persoonlijk verslag van het werk van Wycliffe Bijbelvertalers, hun visie en hun werkwijze. Het laat iets zien van de kracht van Gods Woord, dat mensenlevens voorgoed verandert. Het demonstreert de liefde van God door mensen heen, die ingezet worden om alle taalgroepen op aarde met dat Woord te bereiken.

En het boek schept verwachting: „In het licht van het huidige tempo weten we dat de laatste vertaler –de man of de vrouw die een begin gaat maken met het vertalen van de Bijbel voor het laatste volk dat dit nog niet in de moedertaal bezit– op dit moment ergens op de wereld rondloopt!”

De eindstreep, Bob Creson en Carol Schatz; uitg. Gideon; 171 blz.; € 12,50