Overleven als gezin tussen twee culturen

Een echtpaar dat vanuit het buitenland in Nederland komt wonen neemt zijn eigen cultuur met zich mee, met eigen gewoonten, taal en tradities. beeld Sjaak Verboom
2

Je huwelijk goed houden is voor de meeste Nederlandse echtparen hard werken. Wanneer je uit een ander land komt en in Nederland gaat wonen, is het extra moeilijk.

Een echtpaar dat vanuit het buitenland in Nederland komt wonen neemt zijn eigen cultuur met zich mee, met eigen gewoonten, taal en tradities. Daarbij komen dan de dingen die in Nederland anders zijn en die voor problemen kunnen zorgen, zoals de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, de mondigheid van de kinderen, de keuzevrijheid, de kleding en het schoolsysteem. Deze verschillen kunnen in een huwelijk voor conflicten zorgen. Stichting Gave heeft een bijzonder boekje uitgegeven dat handvatten wil aanreiken voor deze echtparen, zodat het overleven als gezin tussen twee culturen kan slagen. De titel luidt: ”Gaat het lukken? Over-leven als gezin tussen twee culturen”. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die christenen toerust voor het werk onder vluchtelingen in Nederland.

Humoristische noot

Het boekje snijdt belangrijke thema’s aan, zoals je identiteit en positie binnen een huwelijk, seksualiteit, de kracht van woorden, de vijf talen van liefde, omgangsvormen en opvoeding. Elk hoofdstuk wordt ingeleid en soms voorzien van een verhaal uit de praktijk. Aan het eind van een hoofdstuk staan praktische vragen, die uitdagen tot een dialoog, en opdrachten om samen te doen.

Daarnaast wordt er ingegaan op de Bijbelse kant van de verschillende onderwerpen. Wat staat er in de Bijbel over onze identiteit? Wat zegt de Bijbel over het huwelijk, over de bescherming van je gezin, over een verbond met je ogen sluiten, over de opvoeding van de kinderen? En hoe kun je deze waarden in je gezin integreren? Het boek bevat grappige illustraties die een humoristische noot aan het geheel verlenen. Het sluit af met diverse linkjes en literatuurverwijzingen, als extra materiaal ter verdieping en verduidelijking.

Bewustwording

Trix van Leeuwen, een van de auteurs van het boekje, heeft jarenlang met haar man in Egypte gewoond en weet als geen ander hoe verschillend de culturen van het Midden-Oosten en die van Nederland zijn. Het was haar verlangen om echtparen te helpen elkaar te begrijpen en om een brug te kunnen slaan tussen deze culturen door ook de Bijbelse visie te verwoorden. Door een stuk bewustwording van de verschillen en een dialoog aan te gaan, is het mogelijk om te overleven als echtpaar en als gezin.

Tweetalig

Inhoudelijk is Van Leeuwen bijgestaan door pastor Walid en zijn vrouw Afaf, beiden afkomstig uit Syrië. De meerwaarde van het boek is dat het tweetalig is: elke rechterpagina bevat de Arabische vertaling van de Nederlandse tekst, die links staat afgedrukt. Zo is het uitermate geschikt voor Arabischsprekende vluchtelingen of statushouders die elke dag met deze problematiek te maken hebben.

Tegelijkertijd kunnen Nederlandse echtparen hun voordeel hiermee doen. Ga met elkaar in gesprek en leer van elkaar en van de verschillen. Dan gaat het zeker lukken. Het boekje is gratis te verkrijgen via de site van Stichting Gave.

Boekgegevens

Gaat het lukken? Over-leven als gezin tussen twee culturen, Trix van Leeuwen en Lianne van der Zee; uitg. Stichting Gave/Ark Mission; 104 blz.; gratis