Met de kaart erbij de Bijbel lezen

Boekomslag. beeld Boekencentrum

De berg Karmel, Engedi, de vijver van Siloam, de Tempelberg, Nazareth: deze en andere plaatsen in Israël behandelt ds. René van Loon in zijn Bijbelstudieboekje ”Hoogtepunten in het Heilige Land” (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, € 11,90).

„Al vele jaren wist ik dat Zacheüs in een vijgenboom klom om Jezus te zien, dat David zich voor Saul schuilhield in een grot en dat Elia en Elisa over de Jordaan trokken”, schrijft de predikant van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam. „Maar waar dat gebeurde vroeg ik me toen eigenlijk niet zo af. Ik was me er ook niet van bewust dat de plaats van belang zou kunnen zijn. Het was voor mij een ontdekkingstocht om met de kaart erbij de Bijbel te gaan lezen.” Bij zijn boekje hoort ook een website.