John Piper over wat er mis kan gaan met geld, seks en macht

„Acht geld, seks en macht niet hoger dan God.” beeld iStock
2

Veel christenen worstelen met zonden op het gebied van geld, seksualiteit en macht. De Amerikaanse predikant John Piper laat in zijn nieuwste boek zien dat dit van oorsprong drie goede gaven van God zijn.

Als ze iemand tot „zinken” brengen, dan komt dat niet omdat God slechte geschenken heeft gegeven. Er is iets gebeurd waardoor genadegaven in zondige instrumenten zijn veranderd.

Pipers theologische visie, samengevat in de woorden „God wordt het meest in ons verheerlijkt wanneer we het meest tevreden zijn in Hem”, vormt ook in dit boek het uitgangspunt. Zonde is vooral het voorkeur geven aan iets of iemand boven God, het inwisselen van Zijn majesteit voor plaatsvervangers. Mensen zijn bedoeld om God te kennen en te eren door Hem te „genieten boven alle genietingen.” Wie geld, seksualiteit en macht hoger acht dan God Zelf, leeft in de duisternis.

Kakkerlak

Zo komen alle seksuele zonden –zoals overspel, seks buiten het huwelijk en pornografie– volgens Piper hieruit voort: „we koesteren Gods majesteit niet als het meest aanlokkelijk boven alles. We laten het duister van de leugen ons overreden dat een onwettig pleziertje aanlokkelijker is dan God. In het duister betasten we de gladde ebbenhouten broche op onze kleding – zonder te weten dat wij in het licht zouden zien dat die broche in werkelijkheid een kakkerlak is.”

De intensiteit en de macht om mensen tot zonden te verleiden nemen toe daar waar Gods majesteit het minst helder schijnt, stelt Piper. Wanneer iemand echt Gods majesteit het allerhoogst acht, wordt de macht van de seksuele zonde verbroken.

Op het gebied van geldzucht en machtsmisbruik geldt volgens de Amerikaanse predikant hetzelfde principe. Hij vergelijkt geld met een onder spanning staande draad die je kan elektrocuteren. „In de loop der jaren heb ik me erover verbaasd –gezien Jezus’ waarschuwing dat rijkdom het voor mensen moeilijker maakt om de hemel binnen te gaan en Paulus’ waarschuwing dat mensen die ernaar verlangen rijk te zijn zich in het verderf storten en ten onder gaan– hoeveel christenen nog steeds rijkdom nastreven. Het lijkt wel alsof ze hen niet geloven of dat ze de uitzondering op de regel zijn, of ze geloven gewoon niet dat Gods Woord daadwerkelijk die betekenis kan hebben. Maar Paulus meent wat hij zegt – de wens om rijk te zijn is dodelijk. (...) Hoe kunnen we ons beschermen tegen deze dodelijke effecten van geld? Antwoord: een hart dat tevreden is met God.”

Levenslang worstelen

Piper laat vervolgens vanuit de Bijbel zien hoe christenen de kostbare geschenken van geld, seksualiteit en macht (goed bestuur) wél tot eer van God kunnen gebruiken. Waar Piper misschien wat minder oog voor heeft, is dat christenen levenslang kunnen blijven worstelen met een goed gebruik van Gods genadegaven.

Boekinformatie

”Geld, seks en macht. Leven in het licht”, John Piper; uitg. Kok, Utrecht; ISBN 978 90 435 2794 1; 128 blz.; € 16,99.