J. Kriekaard over de „evangelist van het Oude Testament”

„Het is ongeveer 750 voor Christus. Het oude, stoffige centrum van Jeruzalem, gelegen in Juda, is altijd druk. Handelaren en kooplieden reizen af en aan om hun koopwaar aan de man te brengen. De stad van David bloeit. De heerlijke tijd van Salomo lijkt zich te herhalen in alle onderdelen van de samenleving.” Zo begint J. Kriekaard het eerste hoofdstuk van zijn boekje ”Jesaja. Evange- list van het Oude Testament” (uitg. De Banier, Apeldoorn, 10,95 euro).

Het boekje, dat vijftien hoofdstukken telt, schetst een beeld van Jesaja maar ook personen als Uzzia, Jotham, Hizkia en Maher Schalal Chas Baz komen ter sprake. De uitgave is bedoeld voor zowel persoonlijk gebruik als voor gebruik op (jeugd)verenigingen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen.