Historicus Jonathan Israel krijgt de Comeniusprijs

Prof. dr. Jonathan Israel. beeld Henk Visscher

Op de jaarlijkse Comeniusdag in Naarden, zaterdag 18 maart, wordt de zesde Comeniusprijs uitgereikt. De prijs gaat naar de Britse historicus Jonathan Irvine Israel.

Het oeuvre van deze historicus bestaat onder andere uit boeken over de Nederlandse geschiedenis, de Verlichting en het Europees Jodendom. De jury was het erover eens dat Israels werken „van onschatbare waarde zijn voor mensen in moderne democratieën.”

De Comeniusdag staat in het teken van Jan Amos Comenius (1592-1670), een Tsjechische theoloog, filosoof, pedagoog en politicus. Hij ligt in Naarden begraven, waar ook het Comenius-museum is gevestigd. Comenius legde in zijn werken de nadruk op de verdorvenheid van de wereld ten opzichte van het ideaal dat God voor ogen had. Het verlangen naar verbetering is terug te zien in zijn levensloop en zijn inzet voor de wetenschap.

De Comeniusdag is een initiatief van de stichting Comenius Museum. De dag draait om hoe het werkveld van de veelzijdige wetenschapper vertaald kan worden naar de huidige tijd en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Naast de uitreiking van de Comeniusprijs wordt er op die dag ook een krans gelegd ter nagedachtenis van Comenius, en wordt er een lezing gehouden waarin het breder perspectief van de vakgebieden waarin hij werkzaam is geweest benadrukt wordt.

Eerdere winnaars van de Comeniusprijs zijn figuren als Geert Mak (2015) en Paul Schnabel (2013).