Het leven van de radicale priester Herman Verbeek

De rooms-katholieke priester Herman Verbeek (1936-2013) behoorde tot de groep van vernieuwers in de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn politieke loopbaan (PPR/GroenLinks), ook in het Europees parlement, sloot daar naadloos bij aan. Als radicale en progressieve priester werkte hij naar eigen zeggen aan een sociale en ecologische theologie. Hij kwam in aanraking met kerkvernieuwers als pater Jan van Kilsdonk en Huub Oosterhuis. Het Evangelie was voor hem politiek (of preciezer: ”tegenpolitiek”), het ontmaskeren van de heersende afgoden.

Stefan van der Poel brengt het veelbewogen leven van deze priester in beeld. Verbeek voelde zich steeds minder thuis in de voor hem autoritaire en wereldvreemde Rooms-Katholieke Kerk, had twijfels over het celibaat (een vorm van verplichting die het Evangelie en Jezus geheel vreemd is) en keerde zich ook tegen het pausschap. Toen paus Johannes Paulus II in 1985 Nederland bezocht, schreef Verbeek zijn kritische boekje ”Paus of Petrus?”

Verbeek was een tragische persoon, die worstelde met zijn homoseksualiteit, veel publiceerde en maar daarvoor weinig erkenning kreeg. Voor velen bleef hij een ongrijpbaar persoon. De combinatie priester-politicus-publicist –door Verbeek ”P3” genoemd– werkte vaak ontregelend. In het bisdom Groningen negeerde bisschop Wim Eijk hem; diens opvolger Gerard de Korte ging wél het gesprek met hem aan.

Van der Poel geeft een helder beeld van deze „vrije theoloog” en van een bewogen periode van de Rooms-Katholieke Kerk in de tweede helft van de vorige eeuw.

Boekgegevens

Herman Verbeek (1936-2013). Priester, politicus, publicist; Stefan van der Poel uitg. Verloren, Hilversum; 142 blz.; € 18,-.